Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Projekt neve: TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

Azonosító szám: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001

2019. szeptember 24.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Túri úti iparterület szennyvízcsatorna- és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
2018. február 05-én aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek nettó összege 168.000.000,- Ft.
A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása.
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cég, a műszaki ellenőrzési feladatokat végző cég.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-line 2005 Építőipari és Szolgáltató Kft. adta. Nettó vállalási ár: 156.981.805,-Ft.
A vállalkozási szerződés aláírására, a munkaterület átadására 2018. október 18-án került sor.

A beruházás által érintett helyszínek a Tiszaföldvár 509/5, 509/12, 515, 517, 519, 0102, 0149, 0176/1 és 0177 helyrajzi számú önkormányzati és állami tulajdonú ingatlanok.

Megépített létesítmények:

Nyomott rendszerű szennyvízvezeték hossza 1359,30 m
Gravitációs rendszerű szennyvízvezeték hossza 632,90 m
Ivóvízvezeték hálózat hossza 1304,60 m
Szennyvízátemelő 1 db

2019. július hónapban a kivitelezési munkák befejeződtek. 2019. augusztus hónapban a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárult.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatósághoz. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Jogerős engedély várható megszerzésének időpontja 2019. december 31.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. szeptember 30.


Hírek

2018. július 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. Az ivóvíz ellátása a Túri úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható. A tervezett ipari terület kommunális szennyvíz elvezető csatorna hálózata nincs kiépítve. Itt gravitációs rendszerű szennyvíz elvezető csatorna létesül egy központi közterületi átemelővel. Az átemelő műtárgyba összegyűjtött szennyvizet a tervezett szivattyúk segítségével nyomott vezetéken a Mártírok útján lévő meglévő szennyvízcsatorna végaknájára tervezzük rákötni.

Az Önkormányzat a tervezett csatornákat és vezetékeket Tiszaföldvár K-i területén a 442. sz. főút jobb oldalán vezetve, valamint a 442 sz. közutat és a vasúti síneket keresztezve a 4628 sz. úttal párhuzamosan vezetve a bal oldalon tervezi megépíteni ezzel kívánja a szennyvízelvezetést és ivóvíz szolgáltatást biztosítani a vállalatok és cégek részére, ezzel is fejlesztve a terület infrastrukturális feltételeit.

Épül összesen:
– 1356 méter nyomott rendszerű szennyvíz vezeték
– 555 méter gravitációs rendszerű szennyvíz vezeték
– 1173 méter ivóvízvezeték
– 1 db szennyvíz átemelő

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 0102 hrsz, 519 hrsz, 517 hrsz, 509/12 hrsz, 509/5 hrsz, 515 hrsz, 0177 hrsz, 01776/1 hrsz, 0149 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. október a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2019. szeptember 30.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.