Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Projekt neve: TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

Azonosító szám: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001

Hírek

2018. július 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. Az ivóvíz ellátása a Túri úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható. A tervezett ipari terület kommunális szennyvíz elvezető csatorna hálózata nincs kiépítve. Itt gravitációs rendszerű szennyvíz elvezető csatorna létesül egy központi közterületi átemelővel. Az átemelő műtárgyba összegyűjtött szennyvizet a tervezett szivattyúk segítségével nyomott vezetéken a Mártírok útján lévő meglévő szennyvízcsatorna végaknájára tervezzük rákötni.

Az Önkormányzat a tervezett csatornákat és vezetékeket Tiszaföldvár K-i területén a 442. sz. főút jobb oldalán vezetve, valamint a 442 sz. közutat és a vasúti síneket keresztezve a 4628 sz. úttal párhuzamosan vezetve a bal oldalon tervezi megépíteni ezzel kívánja a szennyvízelvezetést és ivóvíz szolgáltatást biztosítani a vállalatok és cégek részére, ezzel is fejlesztve a terület infrastrukturális feltételeit.

Épül összesen:
– 1356 méter nyomott rendszerű szennyvíz vezeték
– 555 méter gravitációs rendszerű szennyvíz vezeték
– 1173 méter ivóvízvezeték
– 1 db szennyvíz átemelő

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 0102 hrsz, 519 hrsz, 517 hrsz, 509/12 hrsz, 509/5 hrsz, 515 hrsz, 0177 hrsz, 01776/1 hrsz, 0149 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. október a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2019. szeptember 30.

E-Ügyintézés


Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Kormányhivatali tájékoztatók

Ügyfélfogadási időpontok, telefonos elérhetőségek

Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának 2016. évi tevékenységéről: Tájékoztató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása - „Állami rezsicsökkentéssel összefüggő konzultáció": tajekoztatas_jarasi_hivatal.pdf

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”:
szocell_valt.pdf

Pályázatfigyelő