Tiszaföldvár » Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Projekt neve: TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA

Azonosító szám: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001

2019. szeptember 24.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Túri úti iparterület szennyvízcsatorna- és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása” című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
2018. február 05-én aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek nettó összege 168.000.000,- Ft.
A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása.
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cég, a műszaki ellenőrzési feladatokat végző cég.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-line 2005 Építőipari és Szolgáltató Kft. adta. Nettó vállalási ár: 156.981.805,-Ft.
A vállalkozási szerződés aláírására, a munkaterület átadására 2018. október 18-án került sor.

A beruházás által érintett helyszínek a Tiszaföldvár 509/5, 509/12, 515, 517, 519, 0102, 0149, 0176/1 és 0177 helyrajzi számú önkormányzati és állami tulajdonú ingatlanok.

Megépített létesítmények:

Nyomott rendszerű szennyvízvezeték hossza 1359,30 m
Gravitációs rendszerű szennyvízvezeték hossza 632,90 m
Ivóvízvezeték hálózat hossza 1304,60 m
Szennyvízátemelő 1 db

2019. július hónapban a kivitelezési munkák befejeződtek. 2019. augusztus hónapban a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárult.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatósághoz. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Jogerős engedély várható megszerzésének időpontja 2019. december 31.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. szeptember 30.


Hírek

2018. július 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÚRI ÚTI IPARTERÜLET SZENNYVÍZCSATORNA – ÉS IVÓVÍZ HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Ipari parkok, iparterületek fejlesztése támogatási rendszeréhez benyújtott „Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása” című TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. Az ivóvíz ellátása a Túri úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható. A tervezett ipari terület kommunális szennyvíz elvezető csatorna hálózata nincs kiépítve. Itt gravitációs rendszerű szennyvíz elvezető csatorna létesül egy központi közterületi átemelővel. Az átemelő műtárgyba összegyűjtött szennyvizet a tervezett szivattyúk segítségével nyomott vezetéken a Mártírok útján lévő meglévő szennyvízcsatorna végaknájára tervezzük rákötni.

Az Önkormányzat a tervezett csatornákat és vezetékeket Tiszaföldvár K-i területén a 442. sz. főút jobb oldalán vezetve, valamint a 442 sz. közutat és a vasúti síneket keresztezve a 4628 sz. úttal párhuzamosan vezetve a bal oldalon tervezi megépíteni ezzel kívánja a szennyvízelvezetést és ivóvíz szolgáltatást biztosítani a vállalatok és cégek részére, ezzel is fejlesztve a terület infrastrukturális feltételeit.

Épül összesen:
– 1356 méter nyomott rendszerű szennyvíz vezeték
– 555 méter gravitációs rendszerű szennyvíz vezeték
– 1173 méter ivóvízvezeték
– 1 db szennyvíz átemelő

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 0102 hrsz, 519 hrsz, 517 hrsz, 509/12 hrsz, 509/5 hrsz, 515 hrsz, 0177 hrsz, 01776/1 hrsz, 0149 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. október a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2019. szeptember 30.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő