Körséta

Tisztelt látogatók!

Örömömre szolgál, hogy érdeklődik városunk iránt, és meglátogatta internetes oldalunkat. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy a hasznos információk és fellelhető szolgáltatások mellett, megismerkedhet Tiszaföldvár város történelmi múltjával és kulturális hagyományaival. Városunk sajátos középületei és különleges templomai, történelmi emlékei, sokszínű rendezvényei mind-mind együtt erősítik Tiszaföldvár vonzerejét, és lehetőséget biztosítanak az idelátogatóknak a pihenésre és szórakozásra. Méltán híres a 71 °C-os gyógyhatású termálvizünk, mely az évek alatt egyre több turistát, gyógyulni vágyót vonz a településre.

Itt a honlapon összegyűjtöttük a városunkban található a régmúltra és a közelmúltra jellemző értékeket. Bemutatásra kerülnek a táji és építészeti örökségek, utca részletek, középületek, lakóházak, emlékművek, – minden, ami a városra jellemző, ami Tiszaföldvárt jelenti.

A városunkban rejlő lehetőségek mellett szeretnénk, ha a honlapra látogatók sok jól használható információra találnának, Tiszaföldvár lakóinak pedig segítséget nyújtana a mindennapi ügyintézésben, a közügyekben való tájékozódásban és eligazodásban.

Igyekszünk naprakész, friss információkkal szolgálni, továbbá remélem, kedvet is tudunk teremteni ahhoz, hogy aki e honlapra látogat, később személyesen is vendégként köszönthessük településünkön. Vannak értékeink, melyekre büszkék vagyunk, remélem Önnel is találkozunk városunk rendezvényein, vagy más egyéb alkalommal a településünkön járva.

A városunk nevezetességeit, építészeti örökségeit felvonultató körsétához hasznos és kellemes időtöltést kívánok, Tiszaföldvár vendégszerető lakossága nevében.

Hegedűs István
polgármester

Látnivalók

A Martfű felől Tiszaföldvárra érkezők már a város szélén egy helyi nevezetességgel, a 2007 óta helyi védelem alatt álló 1880-1900 körül épülhetett szabadkéményes házat tekintheti meg.

Szabadkéményes ház  

A ház Tiszaföldvár északi végén áll. Az épület Tiszaföldvár és a Tiszazug északi részének egyetlen védett népi épülete. Az állagmegóvó és helyreállító munkák 2005 óta folynak. A ház felújítása három alkalommal adott helyszínt a Falufejlesztési Társaság Nagyapám Háza mester-inas programjának. A ház 2012-ben része volt a Kulturális Örökség Napjai hivatalos programjának, több alkalommal adott helyet a tiszaföldvári lakosság számára helytörténeti, ismeretterjesztő programoknak.

  Református templom

Tovább utazva a Tiszaföldvárra észak felől érkezők a belterületi református templomot látják meg először az út jobb oldalán. A ma műemlék református templom késő barokk stílusban épült, 1788-ban szentelték fel. Egyhajós építmény, homlokzat előtti galériás toronnyal. A II. József által kiadott türelmi rendelet értelmében bejárata egy mellékútra nyílik, tornya is a főúttól mért legtávolabbi templomoldalra került. Így a templom mintegy „hátat fordít” a főútnak. A hajó két végén három-három ívvel alátámasztott kórus található, a bal oldalán pedig fakarzat húzódik. A hajó belseje harminc méter hosszú és tizenhárom méter széles. Orgonája hangversenyek tartására is alkalmas. A mennyezet kazettás, a falak fehérek, a padok szürkék, csak a szószék díszítése és a kazetták közepének rózsái aranyozottak. A templomkertben a régi temető több értékes sírköve is megtalálható. A torony kerengőjéből az egész települést be lehet látni.

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal  

A református templommal átellenben helyezkedik el a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, melynek bejárata a Kossuth térre néz. Földszintes részét 1890-ben építették (korábban főszolgabírói hivatalként működött), kétszintes része pedig 1901-ben (volt községháza) épült.

  Kossuth szobor

A már említett Kossuth téren megnézhetjük Kossuth Lajos egészalakos bronzszobrát, melyet Poroszlai Sándor tiszaföldvári születésű szobrászművész készítette a helyiek felkérésére és 1914. május 2-án avatták fel ünnepélyes keretek között. Ez volt az ország 70. Kossuth szobra.

Ártézi kút  

A szobor mellett található az 1894-ben fúrt ártézi kút díszes kőmedencéje. A kút fölé hajol – a szájhagyomány szerint a kút fúrásakor ültetett – tölgyfa hatalmas lombkoronája. A kút és a tölgyfa egyaránt helyi védelem alá tartoznak. A parkot gondozott díszkert, padok, valamint körben felállított kovácsoltvas kandelláberek teszik még kellemesebbé, szebbé.

  Evangélikus templom

A parkot elhagyva a város belseje felé haladunk a Bajcsy-Zsilinszky úton. Rövid sétát követően az út bal oldalán magasodik a műemlék evangélikus templom. A templomot 1855-ben építették késő klasszicista stílusban. Egyhajós, egyenes záródású szentéllyel ellátott épület. A főbejárat előtti magas, oromzatos timpanonnal ellátott portikuszt két sarokpillér és két oszlop tartja. A hajó központi, négyzetes része csehsüveg boltozatú. Az épület 25,7 méter hosszú és 13,7 méter széles. Az oltár feletti rész, valamint a torony mellett lévő karzat hosszanti dongaboltozattal fedett. A templom mellett nyíló rövid utca a főútra, a Kossuth Lajos útra visz. A Kossuth út bal oldalán található a 101. szám alatt az egykori tiszttartói lakás, amelyben 1849. március 15-én – a korabeli feljegyzések szerint – járt Kossuth Lajos is, a szolnoki csata előkészítése során. A ház falán márványtábla emlékeztet a nagy eseményre. Az épület helyi védelem alatt áll, jelenleg is felújítási munkálatok folynak rajta. Ebben a házban született Somogyi Károly, a szegedi Somogyi Könyvtár alapítója.

Katolikus templom  

Sétánkat folytatva jutunk el arra a kis térre, amelyen áll a könyvtáralapító Somogyi Károly emlékműve. A térre nyílik a római katolikus templom, melyet 1894-ben emeltek Szűz Mária és Szent István tiszteletére. A templom szentélyében Szűz Máriát, a sekrestyében pedig Keresztelő Szent Jánost ábrázoló ablak van. Az oltárkép Szent Istvánt ábrázolja, amikor a koronát felajánlja Szűz Máriának. A templomban lévő „Szentföldi kiállítás” a Szentföldön tett egyházközségi kirándulások gyűjteményéből áll. A templomkertben épült a lourdesi barlang, ami körül nyíl alakú márványtáblák jelzik a legnagyobb Mária-kegyhelyek irányát és távolságát. Az egyházközség nőtagjaiból álló Boldog Apor Vilmos Nőikar számos sikeres, értékes szereplést tudhat maga mögött. 2001-ben szakmai munkájuk elismeréseként vették át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat

  A Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Körsétánk folytatásaként a főút mellett található hazánk első földrajzi múzeuma, amely a Tiszazug térségének földrajzi adottságait mutatja be. A természettudományi, őslénytani, történeti és néprajzi gyűjtemény mellett figyelemreméltó a múzeum térképtára és helytörténeti fotókból álló gyűjteménye. A gyűjtemény létrehozása dr. Varga Lajos gimnáziumi tanár, és Szlankó István múzeumigazgató nevéhez fűződik. Az intézmény állandó és időszakos kiállításokkal várja a látogatókat a Kossuth Lajos út 101. szám alatt. Ezen kívül rendszeres múzeum pedagógiai foglalkozásokat szervez a környékbeli óvodás- iskoláskorú gyermekeknek és a pedagógusoknak. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a muzeológiai tevékenység minden területére kiterjedő, sikeres pályázatokra épített komplex fejlesztésekért, valamint a lokális identitás erősítéséért elnyerte “Az Év Múzeuma 2012” kitüntető díjat és elismerést.

Kossuth ház  

Érdemes betérni a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba, megtekinteni az állandó kiállításokat, és az itt helyet kapott Kossuth házat. E házban született Somogyi Károly esztergomi kanonok, aki 45.000 kötetes könyvtárát Szeged városának ajánédkozta a nagy szegedi árvíz után, így segítette elő a szegedi Somogyi könyvtár alapítását. Itt készítették elő a szolnoki csata tervét 1849 március 3-a és 9-e között Damjanich János, Kossuth Lajos, Klapka György és Gróf Vécsey Károly. Az eseményt a házon 1896-ban elhelyezett emléktábla őrzi.

 

A múzeumtól a város központja felé haladva a Kossuth út 115. szám alatt találjuk a Városi Könyvtárat, ahol több mint 62 ezer kötet közül választhatunk olvasnivalót. Emellett video és CD kölcsönzés is lehetséges az intézményben. Itt működik a teleház, ahol egyszerre hat multimédiás, Internet hozzáférést is nyújtó számítógéppel várják az érdeklődőket.

  Tiszaföldvári Gyógyfürdő és Kemping

A Strand útra letérve rövid séta után jutunk el a fürdőbe, melynek 71 °C-os termálvize gyógyhatású. A strand egész évben nyitva tart, ahol többféle medence, gyógyvíz és kemping szolgálja a vendégek kikapcsolódását. A fürdő nyitott részén több gyermek- és egy úszómedence, valamint egy részben fedett 38 fokos termálmedence vehető igénybe. A fürdő területén rendszeres programok, vetítések, júliusban motoros találkozó biztosítja a vendégek szórakozását. Az alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos termálvíz 1040 méter mélyről tör a felszínre. A víz reumatikus és ízületi megbetegedések gyógyítására is alkalmas.

Városi galéria  

Visszatérve a főútra, baloldalon a Tiszaföldvári Városi galéria található. A galéria 5 kiállító teremmel működik, minden hónapban új kiállítók munkái láthatók. Állandó kiállítása látható Erdős Hanna többszörös Olimpiai, és világbajnok cukrásznak, valamint a Tiszaföldvári Népi Díszítőművészeti Körnek.

  Aradi vértanúk emlékoszlopa

Utunkon hamarosan elérkezünk az aradi vértanúk emlékoszlopához, amelyen a vértanúk faragott arcmása látható. A tölgy emlékoszlop a tiszaligeti fafaragó táborban készült és 1992. október 16-án katonai tiszteletadás mellett avatták fel. A talapzat, a környezetalakítás Kovács Jánoas építész terve alapján készült. Az oszlopot 2015-ben Németh György tiszakürti fafaragó közreműködésével felújították.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékoszlopa  

A közelében állították fel az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére készített faragott emlékoszlopot. A tölgy emlékoszlopot Czupp Pál fafaragó készítette és 2002-ben avatták fel. A talapzat, a környezetalakítás Kovács János építész terve szerint készült. Az oszlopot 2015-ben Németh György tiszakürti fafaragó közreműködésével felújították.

  Hajnóczy József Gimnázium Hajnóczy József mellszobra

A központ felé haladva található Tiszaföldvár egyetlen Gimnáziuma, a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium. Az épület parkjában egy mellszobor emlékmű is díszeleg a névadóról.

 

Tovább haladva a parkon át juthatunk el a buszpályáig. A parkban találjuk az első és a második világháborús emlékműveket. A buszpálya mellett közvetlenül az Őrszem szobra áll, néhány méterre tőle, pedig a II. világháborús hősök nevével ellátott emlékmű.

I. világháborús emlékmű – Őrszem  

Kallós Ede munkáját 1931. október 25-én avatták fel. Az emlékmű oldalán az I. világháborúban elesett tiszaföldvári hősök neve olvasható. A környezetalakítás 2008-ban készóült Kovács János építész terve alapján. Az emlékművet 2016-ban felújították Bánfi Gábor restaurátor közreműködésével.

  II. világháborús emlékmű

A Tiszaföldvári Polgárok Társulata állítatta 1990. november 25-én. Az emlékművet Pazár Béla építész tervezte. Az emlékmű oldalán a II. világháborúban elesett tiszaföldvári hősök neve olvasható. A környezetalakítás 2007-ben készült Kovács János építész terve alapján.

Autóbusz pályaudvar  

A már említett Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar 2015 tavaszán került átadásra, melynek épülete több helyiséggel is rendelkezik. Középen egy nagyobb váróval, míg oldalt több kisebb résszel, üzletek, boltok számára.

  Városi Művelődési Ház

A Buszpálya szomszédságában található a Városi Művelődési Ház. Az épület a város kulturális életének központja, ahol kiállítások, rendezvények sora, szak- és önképző körök, video mozi, számos művészeti és alkotó csoport működik. Köztük az országos hírű Tiszaföldvári Pedagógus Női Kar és a Tiszaföldvár Városi Férfikar otthonául szolgál. A két kulturális csoport több szinten is bizonyította kiválóságát, melynek eredményei számtalan érem, serleg, oklevél, illetve nemzetközi siker is fűződik nevükhöz.

Városi piaccsarnok  

A Városi Művelődési Ház mellett futó Malom úton számos üzlet, és a 2004-ben épült színvonalas városi piaccsarnok működik.

  Homokréti ménes

Az Ókincsem főúton haladva juthatunk el a homokréti ménes telepre, melyet egy helyi vállalkozó hozott létre és működtet, melynek fő állománya a magyar hidegvérű védett őshonos fajtája. A karámokban szénázgató lóállomány, amelynek száma ma már a 200-at közelíti, melyekből ma 36, főként fekete kanca áll a tenyésztésben.

Szicsek Pálinkafőzde  

Tiszaföldvár-Homok, Ókincsem III Kereszt út 10. szám alatt működik a Szicsek Pálinkafőzde, ahol pálinka kert is várja a vendégeket. A Szicsek Pálinkafőzde pálinkái folyamatosan helytállnak a különböző megmérettetéseken, aminek eredménye: 11 db. Champion díj, 59 db. aranyérem, 89 db. ezüstérem, 64 db. bronzérem. 2008-ban Ágyas Körte pálinka az „Év Pálinkája” kitüntetést kapta, a cég 2009-ben az „Év Kereskedelmi Pálinkafőzdéje”, 2003-ban és 2011-ben pedig „Az Év Vállalkozása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” címeket nyerte el. A fejlesztés folyamatos melynek eredményeként már egy új, modern, minden igényt kielégítő látványfőzdével, igényesen kialakított csónakázó-tóval, kisállat-simogatóval, paraszt-udvarral, különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas pálinka-kóstoló teremmel, a tökéletes vendéglátást biztosító felszereltséggel várják a vendégeket.

  Révay György Iskola és Gyermekotthon

Szintén a Tiszaföldvár-Homok területen fekszik a történelmi múlttal büszkélkedő Révai György Iskola és Gyermekotthon, amely a Beniczky Géza út 5. szám alatt található. A XX. század elején ezt a települést Homok-Pusztának nevezték. A család utolsó férfi tagja a kastély fiatal ura, gr. Beniczky István 1908- ban megnősült és ifjú hitvesével Waldeck Valéria grófnővel, röviddel házasságkötésük után tengeri utazásra indult. Hajójukat 1909-ben Szingapúr mellett katasztrófa érte, s mindketten a tengerbe vesztek. A család a fiatalok emlékének megörökítésére a kastélyt és a hozzá tartozó 30 holdnyi földterületet alapítványi célra felajánlotta az államnak. A ’20-as évek elején az Országos Gyermekvédő Liga kezelésébe került az alapítvány, míg végül a Katolikus Patronázs jóvoltából a Sopron megyei Lorettomból 1923-ban menekülő magyar „iskolatestvéreknek engedték át. Az említett szervezet védnöksége alatt kezdte meg működését a „Beniczky Fiúotthon”. 1950. december 1.-én a Beniczky Fiúotthonból ÁLLAMI GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELŐINTÉZET lett, amely 120 férőhelyére 12-18 éves, gyógypedagógiai oktatásban is megrekedt, vagy magatartási rendellenessége miatt átirányított, avagy bírósági beutaló határozattal beutalt fiút fogadott magába az ország minden tájáról. 1960. november 22.-én munkába állt az első évtized nyolcadik igazgatója Révay György, kinek a nevét az intézmény 2010. szeptember 1.-e óta viseli.

Kovács- Kúria  

A Döbrei János út 129. szám alatt található épület felépítése az 1910-es és 30-as évek közé tehető, és a Kovács testvérek szőlészetéhez tartozó igazgatási, gazdasági és lakóépület volt, ma Homoki Óvoda néven működik.
Az egykori kúria Tiszaföldvár egyik, mérete és egykori funkciója miatt is igen jelentős 20. század eleji épülete. Eredeti formája, kiképzését nagyrészt megőrződött, illetve azok helyreállíthatók. Az épület felépítése az 1910-es és 30-as évek közé tehető, és a Kovács testvérek szőlészetéhez tartozó igazgatási, gazdasági és lakóépület volt.

 

Természetesen a több, mint 10 km hosszú, igen nagy kiterjedésű városban még sok más látnivaló, érdekesség, pihenést és szórakozást nyújtó létesítmény található. Ezek közül kiemelendő a Papp Bertalan olimpiai bajnokról elnevezett ószőlői sportcsarnok (Ószőlő Fő út 3.), és a Homoki Sportcsarnok (Döbrei J. út 153.), amelyekben kézilabda és kispályás labdarúgó versenyeket egyaránt rendeznek.

A város központi területén kívül is épültek templomok. Az Ószőlő Fő úton áll az 1933. óta toronnyal is rendelkező református templom, és az 1937-ben emelt evangélikus templom. A homoki részen a Döbrei János úton található a római katolikus templom. Visszakanyarodva a főútra a Városi Sporttelepre is érdemes benézni. Szabadtéri kézilabda és labdarúgó pályáján sok élsportoló fordult meg, és itt működik a Városi Sportegyesület.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.