Körséta

Látnivalók

A Tiszaföldvárra észak felől érkezők a belterületi református templomot látják meg először az út jobb oldalán. Érdemes gépkocsinkat a templom előtti tér parkolójában hagyni és gyalogosan megismerni a város központi részét, hiszen ez a település történeti magja is egyben. A ma műemlék református templom késő barokk stílusban épült, 1788-ban szentelték fel. Egyhajós építmény, homlokzat előtti galériás toronnyal. A II. József által kiadott türelmi rendelet értelmében bejárata egy mellékútra nyílik, tornya is a főúttól mért legtávolabbi templomoldalra került. Így a templom mintegy „hátat fordít” a főútnak. A hajó két végén három-három ívvel alátámasztott kórus található, a bal oldalán pedig fakarzat húzódik. A hajó belseje harminc méter hosszú és tizenhárom méter széles. Orgonája hangversenyek tartására is alkalmas. A mennyezet kazettás, a falak fehérek, a padok szürkék, csak a szószék díszítése és a kazetták közepének rózsái aranyozottak. A templomkertben a régi temető több értékes sírköve is megtalálható. A torony kerengőjéből az egész települést be lehet látni. A református templom melletti egykori iskolaépületben működött a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, mely 2006-ban a Kossuth úti felújított iskolaépületébe költözött. A gyűjtemény létrehozása dr. Varga Lajos gimnáziumi tanár, és Szlankó István múzeumigazgató nevéhez fűződik. A múzeum szakgyűjteményének túlnyomó részét a Tiszazug természeti, gazdasági földrajzára, helytörténetére vonatkozó anyag teszi ki: mintegy kétezer természettudományos, ezernyi néprajzi, kétezernél több történeti dokumentációs, kb. tizenkétezer adattári anyag gyűlt össze, s amellett számtalan őslénytani lelet, negatív, dia, könyv, folyóirat és térkép.

Az Iskola utcán végigsétálva jutunk el abba a parkba, ahol Kossuth Lajos egészalakos bronzszobra áll. A szobrot Poroszlai Sándor tiszaföldvári születésű szobrászművész készítette a helyiek felkérésére 1914-ben. A szobor mellett található az 1894-ben fúrt ártézi kút díszes kőmedencéje. A kút fölé hajol – a szájhagyomány szerint a kút fúrásakor ültetett – tölgyfa hatalmas lombkoronája. A kút és a tölgyfa egyaránt helyi védelem alá tartoznak. A parkot gondozott díszkert, padok, valamint körben felállított kovácsoltvas kandelláberek teszik még kellemesebbé, szebbé. A park négy oldalán körbefutó utakra egy-egy egykori, illetve mai fontos épülete nyílik: Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal, Kollégium (egykori járási székház), református templom, és az egykori közfürdő.

A parkot elhagyva a város belseje felé haladunk a Bajcsy-Zsilinszky úton. Rövid sétát követően az út bal oldalán magasodik a műemlék evangélikus templom. A templomot 1855-ben építették késő klasszicista stílusban. Egyhajós, egyenes záródású szentéllyel ellátott épület. A főbejárat előtti magas, oromzatos timpanonnal ellátott portikuszt két sarokpillér és két oszlop tartja. A hajó központi, négyzetes része csehsüveg boltozatú. Az épület 25,7 méter hosszú és 13,7 méter széles. Az oltár feletti rész, valamint a torony mellett lévő karzat hosszanti dongaboltozattal fedett. A templom mellett nyíló rövid utca a főútra, a Kossuth Lajos útra visz. A Kossuth út bal oldalán található a 101. szám alatt az egykori tiszttartói lakás, amelyben 1849. március 15-én – a korabeli feljegyzések szerint – járt Kossuth Lajos is, a szolnoki csata előkészítése során. A ház falán márványtábla emlékeztet a nagy eseményre. Az épület helyi védelem alatt áll, jelenleg is felújítási munkálatok folynak rajta. Ebben a házban született Somogyi Károly, a szegedi Somogyi Könyvtár alapítója.

Sétánkat folytatva jutunk el arra a kis térre, amelyen áll a könyvtáralapító Somogyi Károly emlékműve. A térre nyílik a római katolikus templom, melyet 1894-ben emeltek Szűz Mária és Szent István tiszteletére. A templom szentélyében Szűz Máriát, a sekrestyében pedig Keresztelő Szent Jánost ábrázoló ablak van. Az oltárkép Szent Istvánt ábrázolja, amikor a koronát felajánlja Szűz Máriának. A templomban lévő „Szentföldi kiállítás” a Szentföldön tett egyházközségi kirándulások gyűjteményéből áll. A templomkertben épült a lourdesi barlang, ami körül nyíl alakú márványtáblák jelzik a legnagyobb Mária-kegyhelyek irányát és távolságát. Az egyházközség nőtagjaiból álló Boldog Apor Vilmos Nőikar számos sikeres, értékes szereplést tudhat maga mögött. 2001-ben szakmai munkájuk elismeréseként vették át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat. Sétánkat folytassuk a Kossuth Lajos úttal párhuzamosan futó, közforgalom által kevésbé zavart utcán. Ettől a ponttól a tér tölcsérszerűen kiszélesedik. Az út két immár eltávolodott oldalán sok üzlet, orvosi rendelők, iskolák, takarékszövetkezet, könyvtár, postahivatal és rendőrség található.

Utunkon hamarosan elérkezünk az aradi vértanúk emlékoszlopához, amelyen a vértanúk faragott arcmása látható. A közelében állították fel az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére készített faragott emlékoszlopot. Az egymás mellé épült oktatási intézmények közül a Kossuth Lajos Általános Iskola névadójára emlékezik az iskolában lévő emléktáblával. A mellette lévő középiskola nevét a parkjában mellszobor emlékművet kapott Hajnóczy Józsefről kapta. Tovább haladva érünk el az első és a második világháborúban elesett hősök emlékműveihez. A kiszélesedett utat itt az Ó. Nagy Benjámin út keresztezi. Ez a kereszteződés és környéke egyben Tiszaföldvár egyik lehetséges jövőbeni városközpontja is. Jobbra a Városi Művelődési Ház található, benne kiállítások, rendezvények sora, szak- és önképző körök, video mozi, művészeti csoportok működnek. A nemzetközi hírű Tiszaföldvár Városi Férfikar is itt működik. 1924-ben alakult a helyi iparosok kezdeményezésére. Több szinten is bizonyította kiválóságát, melynek eredményei számtalan érem, serleg, oklevél, háromszoros Fesztiváldíjas Kórus cím, és nemzetközi szereplések, kóruskapcsolatok (Gräfenberg – Németország, Tomar – Portugália, Hameelinna – Finnország).

A Városi Művelődési Ház mellett futó Malom úton számos üzlet, és a 2004-ben épült színvonalas városi piaccsarnok működik. Visszatérve a Kossuth út és az Ó. Nagy B. út kereszteződéséhez jobbra a Kossuth úton található az OTP és Kereskedelmi Bank helyi fiókja, valamint a nagyobb üzletek.

A Kossuth úton visszatérve útközben már messziről táblák jelzik a Strand– és Termálfürdő helyét. A Strand útra jobbra letérve rövid séta után jutunk el a fürdőbe, melynek 71 °C-os termálvize gyógyhatású. A strand mellett üdülőterület és sátorozásra alkalmas terület és minden igényt kielégítő panzió és étterem is található. Visszakanyarodva a főútra a Városi Sporttelepre is érdemes benézni. Szabadtéri kézilabda és labdarúgó pályáján sok élsportoló fordult meg, és itt működik a Városi Sportegyesület. A Kossuth út 115. szám alatt találjuk a Városi Könyvtárat, több, mint 62 ezer kötet közül választhatunk olvasnivalót. Emellett video és CD kölcsönzés is lehetséges az intézményben. Itt működik a teleház, ahol egyszerre hat multimédiás, Internet hozzáférést is nyújtó számítógéppel várják az érdeklődőket. A könyvtár kapuján kilépve már csak néhány percnyi távolságra van a belterületi református templom előtti park, ahonnan elindulva Tiszaföldvár egy kis részét ismerhettük meg körsétánk során. Természetesen a több, mint 10 km hosszú, igen nagy kiterjedésű városban még sok más látnivaló, érdekesség, pihenést és szórakozást nyújtó létesítmény található. Ezek közül kiemelendő a Papp Bertalan olimpiai bajnokról elnevezett ószőlői sportcsarnok (Ószőlő Fő út 3.), és a Homoki Sportcsarnok (Döbrei J. út 153.), amelyekben kézilabda és kispályás labdarúgó versenyeket egyaránt rendeznek. A város központi területén kívül is épültek templomok. Az Ószőlő Fő úton áll az 1933. óta toronnyal is rendelkező református templom, és az 1937-ben emelt evangélikus templom. A homoki részen a Döbrei János úton található római katolikus templomban őrzik a torinói halotti lepel egyetlen magyarországi másolatát, Dinnyés Lajos alkotását. A lepel másolatára, egy 436 x 110 centiméteres vászonra nagyon pontosan rávitt mindent, ami a torinói halotti leplen látható. Érdemes felkeresni Tiszaföldvár tabáni részét, ahol a néhány lakóháznál még fellelhetők népi építészeti értékek, motívumok. A hagyományos építőanyagból, vályogból készült tornácos házak náddal, vagy újabban cseréppel fedettek. A városközponttól távolabb lévő Gött-kúria műemlék, mely egyemeletes, erősen tagolt, romantikus elemekkel kevert stílusban épült 1920. körül. A világháborút követően erősen leromlott épületet a termelőszövetkezet újította fel, és vendégházként üzemeltette. Ma magánkézben van.

Tiszaföldvár város vezetése és lakói nagy szeretettel várják az ország minden részéről és a külföldről érkező vendégeket, hogy természeti szépségeinket és épített emlékeinket, rendezvényeink programjait Önökkel is megoszthassuk.

Hirdetmény

Tiszaföldvár Város Önkormányzata új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) kidolgozását kezdi meg, az erről szóló tájékoztató itt olvasható: Hirdetmény

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

TRV tájékoztatója

Lezárult a vízműtelep korszerűsítése Tiszaföldváron

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója az Ivóvízminőség-javító Projekttel kapcsolatban

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy 2012. január 1-től, a vízi közmű szolgáltatást Tiszaföldvár városában a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út. 5.) végzi.
Hibabejelentés:
Vízszolgáltatás 24 órás ügyelet: 06-70/377-1624
Szennyvíz 24 órás ügyelet: 06-70/377-1626

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. központi ügyfélszolgálata:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
Telelefon: 06-40/180-124
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: 8:00-15:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: 8:00-14:00

Kormányhivatali tájékoztatók

Ügyfélfogadási időpontok, telefonos elérhetőségek

Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának 2016. évi tevékenységéről: Tájékoztató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása - „Állami rezsicsökkentéssel összefüggő konzultáció": tajekoztatas_jarasi_hivatal.pdf

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”:
szocell_valt.pdf

Pályázatfigyelő