Szennyvíz-projekt

Szennyvízcsatorna-hálózat építés Tiszaföldvár-Homok városrészen

Dokumentumok:

Projektel kapcsolatos hírek:

2014. november 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE TISZAFÖLDVÁR HOMOK VÁROSRÉSZÉN CÍMŰ, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0007 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

A szennyvízcsatorna hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen című projekt kétfordulós konstrukció keretében valósult meg. A projekt célkitűzése Tiszaföldvár Homok városrészének szennyvízcsatorna-hálózattal történő ellátása
Az I. forduló pályázati anyaga 2008-ban került benyújtásra a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a „Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban. A Támogatási szerződés aláírására 2008. november 25-án került sor. E pályázati konstrukció forrását az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az I. fordulóban kiválasztásra került beszerzési eljárás keretében a projektmenedzsment szervezet. Nyertes Ajánlattevő: Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési és Területrendezési Alapítvány.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költséghaszon elemzést elkészítését végző cég. Nyertes Ajánlattevő: U+W Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a vízjogi létesítési engedélyes terveket, kiviteli szintű tenderterveket készítő cég. Nyertes ajánlattevő: AQUA-VITA Közmű Kft.
A pályázatból a projekt előkészítési költségeit lehetett finanszírozni. Elkészült a döntés-előkészítő tanulmány, vízjogi létesítési engedélyes terv, műszaki dokumentáció és kiviteli szintű tenderterv. Ezen dokumentumok alapján készült el a 2. fordulós pályázati dokumentáció.
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a Tavaszmező út és a Döbrei J. út között egy új utca nyitását tette szükségessé. A beruházás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 2009. szeptemberében elfogadta a rendezési terv módosítását. Ezt követően kezdődhetett el a tulajdoni viszonyok rendezésének megkezdése, a kisajátítási eljárások lefolytatása.
A II. fordulós pályázat benyújtásának feltétele a jogerős vízjogi létesítési engedély. Az engedélyeztetési eljárás feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanok Önkormányzati tulajdonba kerülése. Fentiek értelmében a tulajdonviszonyok rendezése 2010. évben megvalósult.
A megvalósíthatóság, gazdaságos üzemeltetés szempontjából projektben vannak olyan paraméterek, melyeket meg kell valósítani, valamint a projekt fenntarthatósága végéig teljesíteni kell:
– adott vízgyűjtő területen 1 km hosszon 45 db ingatlanbekötést kell teljesíteni,
– a kivitelezést követő 1 éven belül a vállalt bekötés számhoz 75%-os rákötést kell megvalósítani,
– a fenntarthatóság végére 92%-os rákötést kell megvalósítani.

Alapos vizsgálatot követően kiderült, hogy a pályázattal szembeni igen komoly követelmények csak abban az esetben teljesíthetők, ha az eredetileg tervezett projektterület csökkentésre kerül.

A II.. fordulós pályázat benyújtásához szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyt 2010. novemberében kapta meg az Önkormányzat.
A Támogatási konstrukció 2010. novemberében felfüggesztésre, emiatt Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2011. március 8-án nyújtotta be pályázatát az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú kétfordulós pályázati konstrukció második fordulójára.
Pozitív elbírálást követően a támogatási szerződés 2011. szeptember 28-án került aláírásra.
A második fordulóra benyújtott pályázat elszámolható összköltsége nettó 750.000.000,- Ft, melynek támogatástartalma nettó 636.964.055,- Ft, a támogatás mértéke 85%. A szükséges önerő összege nettó 113.035.945,- Ft.
A saját forrás kiegészítésére irányuló pályázatát Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2011. szeptember 30-án nyújtotta be az EU Önerő Alapra. A támogatási igényt jóváhagyták, így az önerő 50%-a támogatásból került finanszírozásra.

2011. Október hónapban kiválasztásra került beszerzési eljárás keretében a közbeszerzési szakértő, akinek a segítségével elkezdődött a projekt során lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészületei.
2011. év novemberében egyszerű közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a hitelt folyósító bank, a nyertes ajánlattevő az OTP Bank Nyrt.
A projektmenedzsment kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat. Nyertes ajánlattevő: Agenda Hungary Kft.
A FIDIC mérnök kiválasztására általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat. Nyertes ajánlattevő: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárását az Önkormányzat 2011. novemberében indította el. A közbeszerzés becsült értéke alapján az eljárás típusa hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás.
A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően – 4/2011. (I.28.) Kormány rendelet alapján – a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint közbeszerzési-jogi és műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából a Közreműködő Szervezethez be kellett nyújtania.
Az ellenőrzési eljárás elhúzódása miatt a dokumentációt át kellett dolgozni, mivel időközben – 2012. január 1. napjától – új Közbeszerzési Törvény lépett hatályba. Az átdolgozott dokumentáció 2012. januárjában újra megküldésre került a Közreműködő Szervezetnek.
A műszaki, szakmai minőségbiztosítási, valamint közbeszerzési-jogi minőségbiztosítási tanúsítvány birtokában lehetett elindítani a közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2012. júliusában került sor a vállalkozási szerződés aláírására. Nyertes Ajánlattevő a SADE Magyarország Mélyépítő Kft.

A munkaterület átadását követően kezdődettek meg a kivitelezési munkálatok. Amennyire tartottunk attól, hogy ezekben a szűk, hosszú utcákban hogyan is lehet a szennyvízcsatornát megvalósítani, így visszagondolva a projekt életében történt eseményekre elmondható, hogy talán a kivitelezési munkálatok zajlottak a legrugalmasabban, leggördülékenyebben.

A fejlesztéssel érintett utcák a következők: Aranykert, Árpád, Kertvárosi, Beniczky 1-10., Csomagoló, Podmaniczky, Kurázsi Fő út, Kürti 1-19., Ókincsem I. 1-106., Ókincsem I kereszt, Ókincsem II., Ókincsem II. kereszt 96-34., Ókincsem III. kereszt 1-16., Óvirághegy I. 1-170., Petőfi, Reményhegy.
Rekonstrukciós szakaszok: Mártírok útja 30-68. szám közötti szakasz, Tavaszmező út, Döbrei János út 154. számtól a végéig.

2013. szeptemberében befejeződött a műszaki átadás- átvételi eljárás.
Összesen 787 db házi bekötés, 16,5 km gravitációs gerincvezeték és 5,2 km nyomóvezeték, 12 db átemelő készült el.
2014. november 25.-ig a pályázatban vállalt 779 db házi bekötésből 714 db ingatlan rácsatlakozott a szennyvízcsatorna-hálózatra.

A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési kérelem az illetékes hatósághoz, mely 2014. szeptemberében került kiadásra, valamint ezt követően az állami tulajdonú területek vonatkozásában elkészültek a vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok.
A vagyonkezelővel a KKK-val a tulajdonossal az MNV-Zrt-vel történt hosszadalmas egyeztetést követően 2014. nyarán aláírásra kerültek a szolgalmi jog alapításához szükséges megállapodások, valamint a kártalanítások kifizetése.

Jogszabályi módosítások miatt a projekt maradványának terhére viziközmű vagyonértékelést kellett elvégeztetnünk.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a vagyonértékelést végző cég. Nyertes ajánlattevő az ECOELINE Zrt. A vagyonértékelés mellett a projekt költséghaszon elemzése is átdolgozásra került, így a korábban megállapított 85 %-os támogatási intenzitás 95 %-ra módosult.
A saját forrás kiegészítésére nyert Eu Önerő Alap, Új Önerő Alap, valamint a támogatási intenzitás átszámolását követően összesen a nettó 750 millió forintos összköltség mellett az Önkormányzat önereje 36 millió forintra csökkent a 113 millió forintról.

Jelenleg a vízelvezetési szolgalmi jog ingatlan nyilvántartáson történő átvezetése van folyamatban.
2014. decemberében kerül benyújtásra a projekt záró kifizetési kérelme és záró beszámolója.

2013. szeptember 18.

A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása befejeződött. A kivitelező a létesítményt a szerződéses határidőre, első osztályú minőségben, hiba és hiánymentesen elkészítette. Ennek megfelelően a létesítményt a megrendelő részére átadta.

2013. július 1.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Petőfi S. út, Bajkai G. út, Árpád út rövid szakasza, Ókincsem I. út, Ókincsem II. út, Ókincsem II. kereszt utakon 2013. július 15 és 2013 július 26 között útépítési munkálatok fognak zajlani ezért kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy reggel 7 és délután 17 óra között az érintett utcákban az utak mellett ne parkoljanak.
Az útépítési munkálatok ideje alatt az esetleges kellemetlenségek miatt megértésüket és szíves türelmüket kérjük.

2013. június 1.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mártírok úti szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója előre láthatólag 2013. július 15-ig tart.
Eredetileg a rekonstrukció a Mártírok út páros oldalát érintette volna. A páros oldalon a közműfeltárás során olyan helyzetet tapasztaltunk, melyek az eredetileg tervezett nyomvonal módosítását tették szükségessé.
Ezen nyomvonal módosítás miatti szükséges egyeztetések elvégzése miatt csak most állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek alapján ezen tájékoztatást megtudjuk küldeni.
A rekonstrukció a páratlan oldalon a Mártírok út 3- 43 közötti szakaszt, a páros oldalon pedig a Mártírok út 56- 68 közötti szakaszt érinti.
A munkálatok ideje alatt az esetleges kellemetlenségek miatt megértésüket és szíves türelmüket kérjük.

2013. április 22.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaföldvár Homok városrészén a tervezett csatorna-hálózat 95%-a, valamint 12 új építésű átemelő elkészült. Az újépítésű csatorna-hálózat teljes kiépülése várhatóan április végéré valósul meg, ezt egy három hónapos konszolidációs időszakot követő kamerázási vizsgálat követi. A végleges úthelyreállítások júniusában és júliusában fognak történni.
A csatornahálózat üzemkész állapotát követően augusztus elejétől egy 1 hónapos próbaüzem kezdődik. Augusztusban egyhónapos próbaüzemmel zárul a beruházás, a rácsatlakozás ebben az időszakban, illetve ezt követően engedélyezett.
Az Önkormányzat ezúton kéri fel az érintett lakosokat, hogy csak az Önkormányzat kiértesítését követően kössenek rá az elkészült hálózatra, mivel az a kivitelezési munkálatokat akadályozza, és lassítja.
Kérjük, hogy a kiértesítést követően minél nagyobb számban végezzék el a rákötést a hálózatra, a próbaüzem lefolytatásához szükséges megfelelő szennyvízmennyiség biztosítása érdekében.
A szennyvíz-hálózatra való rácsatlakozás pontos időpontjáról, valamint a technikai megvalósítás részleteiről az Önkormányzat a Kivitelező céggel közösen Lakossági fórumon, szórólapokon, illetve a település honlapján fogja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.

2012. szeptember 10.

2012. szeptember 3-án megkezdődött a Szennyvízcsatorna –hálózat kivitelezése.
A projekt főbb műszaki paraméterei: 15.514,5 fm gravitációs csatorna, 5.208,4 fm nyomóvezeték, 779 db házi bekötés, 12 db átemelő.
A fejlesztéssel érintett utcák a következők: Aranykert, Árpád, Bajkai, Beniczky 1-10., Csomagoló, Kiss Mihály, Kurázsi Fő út, Kürti 1-19., Ókincsem I. 1-106., Ókincsem I. kereszt, Ókincsem II., Ókincsem II. kereszt 96-34., Ókincsem III. kereszt 1-16., Óvirághegy I. 1-170., Petőfi, Reményhegy.
Rekonstrukciós szakaszok: Mártírok útja 30-68. szám közötti szakasz, Tavaszmező út, Döbrei János út 154. számtól a végéig.
Az építési munkák várhatóan 2013. augusztus 30-án fejeződnek be. A projekt lezárására 2014. április 1-én kerül sor.

2008. november 21.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna –hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” címmel kétfordulós pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be 2008 nyarán.
Városunk első fordulóra benyújtott pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatási szerződés megkötésére 2008. november 18-án került sor.
A projekt összköltsége nettó 40.560.000 forint. A projekt megvalósításához nettó 34.475.998 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatás a csatorna beruházás előkészítésére használható fel. Terveink szerint a 2. fordulós pályázatot 2010. októberében nyújtjuk be, és kedvező elbírálás esetén 2011-ben indulhat a megvalósítás, amelynek tervezett befejezése 2013.

A pályázati konstrukcióról valamint a projektről bővebb információ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), az Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (www.nfu.hu) és a Közreműködő Szervezet (KSZ): Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (1134 Budapest Váci út 45., www.fi.kvvm.hu) honlapján található.

2009. június 30.

Az előkészítési munkálatok során lezajlott a projektmenedzsment, valamint a projekthez kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon elemzés készítőjének kiválasztása egyszerű 3 ajánlatos eljárások keretében. A projektmenedzsment feladatok ellátására meghirdetett beszerzési eljárás nyertese az Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési és Területrendezési Alapítvány, amellyel a szolgáltatási szerződést az Önkormányzat 2008. december 29-én írta alá.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt és a Költség-haszon elemzést az U+W Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Bt. végzi, melynek keretében több projektváltozat kidolgozása és részletes elemzése történik meg a legoptimálisabb megoldás kiválasztása érdekében.
A tervező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében zajlott, az eljárás nyertese az Aqua-Vita Közmű Kft. lett, mellyel a vállalkozási szerződést az Önkormányzat 2009. június 12-én írta alá.

A pályázati konstrukcióról valamint a projektről bővebb információ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), az Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (www.nfu.hu) és a Közreműködő Szervezet (KSZ): Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (1134 Budapest Váci út 45., www.fi.kvvm.hu) honlapján található.

2009. október 7.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna –hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” című pályázathoz kötődő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint Költség-haszon elemzés elkészült, és véleményezésre benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. A Tanulmányban bemutatásra kerültek a reálisan megvalósítható projektváltozatok, illetve elkészült a kiválasztott projektváltozat pénzügyi és közgazdasági elemzése. A Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően megkezdődhet a második fordulós pályázat kidolgozása.

2010. február 12.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna –hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” című pályázathoz kötődően az alábbi kommunikációs tevékenységek valósultak meg. Megtörtént a lehetséges kockázatok felmérése, elkészült a Válságkommunikációs terv, megtörtént a véleményvezérek azonosítása, illetve hatástanulmány készült a projekt hatásainak előzetes feltérképezésére. Megvalósult a projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése. A projekttel kapcsolatos sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése folyamatosan zajlik.

2010. szeptember 3.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna –hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” című pályázathoz kötődő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány a Közreműködő Szervezet véleményezése alapján átdolgozásra került. A Tanulmány és a hozzá kapcsolódó Költség-haszon elemzés a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Fejlesztési Osztályára várhatóan 2010. november elején kerül megküldésre. A projekt engedélyes terve elkészült, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.