Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Projekt neve: PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008

Hírek

2017. szeptember 29.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PODMANICZKY ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen.
A jelen projekt keretében közvetlenül az V. sz. öblözet fő csapadékgyűjtő csatorna kialakítását kívánjuk megvalósítani. A területeken jelenleg kis mélységű földmedrű, illetve felújításra szoruló burkolt árkok találhatók, melyek nem alkotnak összefüggő hálózatokat. Az átereszek közötti árokszakaszok, részben összeköttetésben állnak egymással, de nem képeznek összefüggő elvezető rendszert, mivel több helyen feliszapolódtak, és a magassági vonalvezetés nem megfelelő. A kapubejárók a legtöbb helyen áteresszel vannak kiépítve, de utcánként néhány bejárót csak áttöltéssel alakítottak ki. A részben működő elvezető hálózatok nem jutnak el a meglévő befogadókig, így az árkok, szikkasztó árkok elvén működnek. Ezeken a területeken belvizes foltok keletkeznek. A jelenlévő belvíz a burkolt úton károsítja az útalapot, és épületeket ezáltal terhelhetősége csökken. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével a mélyebb területekről is elvezetésre kerülne a felgyülemlett csapadékvíz az ott élők tulajdonának védelme érdekében. A csatornázás a felesleges csapadékvíz elvezetésével biztonságosabbá teszi az ingatlanokat, kiszámíthatóvá a gazdasági tevékenységet. Az utak állapotát jelentősen javítja, hogy csapadékos időben nem áll meg a víz az úttest mentén és nem áztatja az út altalaját. A járdák víztelenítése a gyalogos közlekedést is megkönnyíti. A tervezett beruházás egyben a közterület rendezés eszköze és lehetősége is, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a csatornaépítés befejezését követően tereprendezés is megvalósul, amely a későbbiekben zöldfelület létesítésével egységes és esztétikus utcakép kialakítását teszi lehetővé.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/1 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. október 31.

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Kormányhivatali tájékoztatók

Ügyfélfogadási időpontok, telefonos elérhetőségek

Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának 2016. évi tevékenységéről: Tájékoztató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása - „Állami rezsicsökkentéssel összefüggő konzultáció": tajekoztatas_jarasi_hivatal.pdf

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”:
szocell_valt.pdf

Pályázatfigyelő