Tiszaföldvár » Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

2018. december 31.
 
 
 

Befejeződött a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A projekt címe: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése
A projekt kódszáma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078
Támogatott: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
A beruházás helyszíne: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 2017-ben a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatán (kódszám: TOP-3.2.1-15). A beruházást 2018. május 29. és 2018. december 31. között valósította meg.

A projekt megvalósításának fő célja: az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, valamint a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések kiváltása és a megújuló energia hasznosítása, ezáltal az alacsony széndioxid-kibocsátás elősegítése.

A beruházás során elkészült az utólagos külső oldali hőszigetelés, a külső nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer átalakítása (talajszondás hőszivattyú, kondenzációs gázkazán), a hőleadó rendszer korszerűsítése (fan coil és acéllemez lapradiátorok), és a világítási rendszer korszerűsítése. A projektarányos akadálymentesítés keretében elkészült egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentes mosdó.

A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20% feletti, az épület energetikai minőség szerinti besorolása AA++-ra módosul (minimális energiaigényű). A fejlesztéssel az épület eléri a „közel nulla” szintet, ami jelentősen csökkenti az épület fenntartásának költségeit.

Projekt részletes tartalma:

Külső homlokzati nyílászárók cseréje
A régi fa, gerébtokos nyílászárók helyett az eredetivel megegyező stílusú, korszerű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók kerültek beépítésre.

Külső homlokzati hőszigetelés
A Kossuth tér felőli védett homlokzat kivételével 16 cm vastag grafitos hőszigetelő rendszer került a falakra.

Fűtéskorszerűsítés
Az épület fűtését biztosító elavult gázkazánok helyett geotermikus energiát hasznosító hőszivattyúk kerültek kiépítésre. A hivatal udvarán 15 db egyenként 100 m mélységű talajszonda fúrása történt meg. A berendezés a nyári hűtést is biztosítja. A hőleadók fűtésre és hűtésre is alkalmas fan-coil berendezések, illetve a hűtést nem igénylő helyiségekbe acéllemez lapradiátorok kerültek.

Világításkorszerűsítés – villanyszerelés
A felújítás során a régi világítás energiatakarékos Led-es lámpatestekre került lecserélésre.

Akadálymentesítés
Az épület akadálymentes megközelítése érdekében kialakításra került az udvar felől egy akadálymentes bejárat és az ehhez vezető rámpa. A rámpáról az Iskola út felőli épületrész – Adó- és Műszaki Osztály – is megközelíthető kerekesszékkel, és a bejáratok is átalakításra kerültek. A főépület földszintjén kialakításra került egy akadálymentes WC, és az ehhez vezető akadálymentes útvonal.

A közbeszerzési eljárás 2018. április 5. és május 9. között zajlott le. A nyertes ajánlattevő a Stílusterv Kft. (5000 Szolnok, Baross u. 41/A.). A kivitelezési szerződés 2018. május 18-án került aláírásra. A szerződés szerinti befejezési határidő 2018. október 25., mely meghosszabbításra került 2018. november 30-ra.


2017. november 2.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívására benyújtott Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt keretében megvalósul a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő energetikai felújítása.
A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő rendszer átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer korszerűsítése (indirekt tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan coil); világítási rendszer korszerűsítése. A projekt keretében kialakításra kerül az épület akadálymentes bejárata és egy akadálymentes WC.
Az energetikai beruházással érintett Polgármesteri Hivatal dolgozói képzésben részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól.
A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20% feletti, az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján GG-ről (átlagost megközelítő) AA++-ra módosul (minimális energiaigényű). A fejlesztéssel az épület eléri a „közel nulla” szintet.

A beruházás helyszíne a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.). A beruházást Tiszaföldvár Város Önkormányzata valósítja meg.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/ 570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő