Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

2018. december 31.
 
 
 

Befejeződött a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A projekt címe: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése
A projekt kódszáma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078
Támogatott: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
A beruházás helyszíne: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 2017-ben a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatán (kódszám: TOP-3.2.1-15). A beruházást 2018. május 29. és 2018. december 31. között valósította meg.

A projekt megvalósításának fő célja: az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, valamint a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések kiváltása és a megújuló energia hasznosítása, ezáltal az alacsony széndioxid-kibocsátás elősegítése.

A beruházás során elkészült az utólagos külső oldali hőszigetelés, a külső nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer átalakítása (talajszondás hőszivattyú, kondenzációs gázkazán), a hőleadó rendszer korszerűsítése (fan coil és acéllemez lapradiátorok), és a világítási rendszer korszerűsítése. A projektarányos akadálymentesítés keretében elkészült egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentes mosdó.

A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20% feletti, az épület energetikai minőség szerinti besorolása AA++-ra módosul (minimális energiaigényű). A fejlesztéssel az épület eléri a „közel nulla” szintet, ami jelentősen csökkenti az épület fenntartásának költségeit.

Projekt részletes tartalma:

Külső homlokzati nyílászárók cseréje
A régi fa, gerébtokos nyílászárók helyett az eredetivel megegyező stílusú, korszerű 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók kerültek beépítésre.

Külső homlokzati hőszigetelés
A Kossuth tér felőli védett homlokzat kivételével 16 cm vastag grafitos hőszigetelő rendszer került a falakra.

Fűtéskorszerűsítés
Az épület fűtését biztosító elavult gázkazánok helyett geotermikus energiát hasznosító hőszivattyúk kerültek kiépítésre. A hivatal udvarán 15 db egyenként 100 m mélységű talajszonda fúrása történt meg. A berendezés a nyári hűtést is biztosítja. A hőleadók fűtésre és hűtésre is alkalmas fan-coil berendezések, illetve a hűtést nem igénylő helyiségekbe acéllemez lapradiátorok kerültek.

Világításkorszerűsítés – villanyszerelés
A felújítás során a régi világítás energiatakarékos Led-es lámpatestekre került lecserélésre.

Akadálymentesítés
Az épület akadálymentes megközelítése érdekében kialakításra került az udvar felől egy akadálymentes bejárat és az ehhez vezető rámpa. A rámpáról az Iskola út felőli épületrész – Adó- és Műszaki Osztály – is megközelíthető kerekesszékkel, és a bejáratok is átalakításra kerültek. A főépület földszintjén kialakításra került egy akadálymentes WC, és az ehhez vezető akadálymentes útvonal.

A közbeszerzési eljárás 2018. április 5. és május 9. között zajlott le. A nyertes ajánlattevő a Stílusterv Kft. (5000 Szolnok, Baross u. 41/A.). A kivitelezési szerződés 2018. május 18-án került aláírásra. A szerződés szerinti befejezési határidő 2018. október 25., mely meghosszabbításra került 2018. november 30-ra.


2017. november 2.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívására benyújtott Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 150 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt keretében megvalósul a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő energetikai felújítása.
A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő rendszer átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer korszerűsítése (indirekt tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan coil); világítási rendszer korszerűsítése. A projekt keretében kialakításra kerül az épület akadálymentes bejárata és egy akadálymentes WC.
Az energetikai beruházással érintett Polgármesteri Hivatal dolgozói képzésben részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól.
A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20% feletti, az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján GG-ről (átlagost megközelítő) AA++-ra módosul (minimális energiaigényű). A fejlesztéssel az épület eléri a „közel nulla” szintet.

A beruházás helyszíne a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.). A beruházást Tiszaföldvár Város Önkormányzata valósítja meg.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/ 570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.