Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése


Projekt neve: Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021

2021. október 20.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PETŐFI SÁNDOR ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 275 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. A település belterülete nyolc vízgyűjtő területre tagolható. A településen keletkezett belvizek elvezetését a Máté-éri, Sulymos-Homoktói, Artézi csatornák biztosítják.

A projekt célja: Átfogó cél: • Tiszaföldvár településen található magán- és közösségi ingatlanoknak a belvízi elöntésektől történő tartós megóvása • a település belterületein történő elöntések minimalizálása, megszüntetése • a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatosan a lakossági szemlélet megváltoztatása • a település belvíz elvezető csatornahálózat rendszerének komplexé tétele Specifikus célok: • a V. számú vízgyűjtő területet érintő csatornahálózat rekonstrukciója • a vízgyűjtőterületen felgyülemlett csapadékvíznek a befogadóig történő elvezetése • a vízgyűjtő területet érintő utcák belvízmentesítése.

A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:
Földmedrű csatorna kotrásának hossza: 299 fm.
Zárt csatorna 315 KG-PVC hossza: 896,7 fm
Zárt csatona 40 beton hossza: 151 fm
50/200 beton folyóka hossza:469 fm
TB20/30/30+TBF20 hossza: 77 fm
Bel és csapadék-védelmi létesítmények hossza összesen:1892,7 fm

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne önkormányzati, állami tulajdonú terület.
A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik:
0324, 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3, 5578/1, 3261, 3337, 3321/1.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2022. május a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. március 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.

Pályázatfigyelő