Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Projekt neve: Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021

2023. július 04.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PETŐFI SÁNDOR ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott “Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 275 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cég, a műszaki ellenőrzési feladatokat végző cég.

A jogerős építési, létesítési engedély birtokában a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás – hirdetménnyel induló- közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Érvényes ajánlatot tett 3 gazdasági szereplő. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az S-Line 2005. Kft. került kihirdetésre. Nettó vállalási ár: 195.780.000,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2022. július 11. én a munkaterület átadására 2022. július 14-én került sor.

A beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 0313 hrsz, 0322 hrsz, 0309 hrsz, 0311 hrsz, 5711 hrsz, 2125/2 hrsz, 5578/3 hrsz, 5578/1 hrsz, 3261 hrsz, 3337 hrsz, 3321/1 hrsz önkormányzati valamint állami tulajdonú területek.

Megépítetett létesítmények:
Földmedrű csatorna kotrásának hossza: 296 fm.
Zárt csatorna 400 KG-PVC hossza: 178,6 fm
Zárt csatona 30 beton hossza: 263,5 fm
Zárt csatona 40 beton hossza: 800,5 fm
Zárt csatona 60 beton hossza: 6 fm
FP 40/15/100 útpadka folyóka hossza:5 fm
FP 40/15/200 útpadka folyóka hossza:597 fm
TB20/30/30 árok és mederburkoló hossza: 179 fm

Bel és csapadék-védelmi létesítmények hossza összesen:2325,6 fm

2022. december hónapban a kivitelezési munkák befejeződtek. 2022. december hónapban a műszaki átadás átvételi eljárás lezárult.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatósághoz. Az engedélyeztetési eljárás lefolytatásra került. Jogerős üzemeltetési engedély 2023. június 30-án véglegessé vált.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. július 31.


2021. október 20.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PETŐFI SÁNDOR ÚT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 275 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. A település belterülete nyolc vízgyűjtő területre tagolható. A településen keletkezett belvizek elvezetését a Máté-éri, Sulymos-Homoktói, Artézi csatornák biztosítják.

A projekt célja: Átfogó cél: • Tiszaföldvár településen található magán- és közösségi ingatlanoknak a belvízi elöntésektől történő tartós megóvása • a település belterületein történő elöntések minimalizálása, megszüntetése • a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatosan a lakossági szemlélet megváltoztatása • a település belvíz elvezető csatornahálózat rendszerének komplexé tétele Specifikus célok: • a V. számú vízgyűjtő területet érintő csatornahálózat rekonstrukciója • a vízgyűjtőterületen felgyülemlett csapadékvíznek a befogadóig történő elvezetése • a vízgyűjtő területet érintő utcák belvízmentesítése.

A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:
Földmedrű csatorna kotrásának hossza: 299 fm.
Zárt csatorna 315 KG-PVC hossza: 896,7 fm
Zárt csatona 40 beton hossza: 151 fm
50/200 beton folyóka hossza:469 fm
TB20/30/30+TBF20 hossza: 77 fm
Bel és csapadék-védelmi létesítmények hossza összesen:1892,7 fm

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne önkormányzati, állami tulajdonú terület.
A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik:
0324, 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3, 5578/1, 3261, 3337, 3321/1.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2022. május a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. március 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.