Központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása

Tiszaföldvár Központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063

2013. október 9.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert a Kossuth L. út 165. szám alatt található Központi orvosi rendelő és ügyelet épületének felújítására az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-4.1.2/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című konstrukció keretében.
2013 október 9-én aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a megvalósítási munkák bruttó összköltsége: 55.933.118 Ft. A támogatás mértéke 100%.

Projekt célja a fejlesztéssel érintett lakosság számára az alapellátás – háziorvosi, fogorvosi szolgálat – minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” megerősítése.
A központi orvosi rendelő épületében az alábbi egészségügyi alapellátási szolgálatok működnek:
1. sz. fogorvosi körzet – Dr. Miskov István
2. sz. felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Hegedűs Erzsébet
5. sz. felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Kis Gábor
Központi alapellátási ügyelet
Minilabor

Érintett lakosságszám:
Az orvosi ügyelet és a minilabor Tiszaföldvár teljes lakosságának biztosítja szolgáltatását, mintegy 11.500 főnek. A két háziorvosi szolgálat 3.800 főt lát el, a fogorvosi szolgálat 5.772 főt.

2014. március 31.

A közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került a beruházás kivitelezője: Stílusterv Kft (Szolnok, Baross u. 41/a). 2013. március 28-án Tiszaföldvár Város Önkormányzatának polgármestere Hegedűs István és a Stílusterv Kft. ügyvezető igazgatója, Boros Béla aláírták a vállalkozási szerződést, és ezután megkezdődhettek a kivitelezési munkái. A vállalási ár nettó 44.588.125 forint. 2013. március 31-én hivatalosan megtörtént a munkaterület átadása a kivitelező részére. A kivitelezés várhatóan 2014. szeptember 15-én fejeződik be.

2014. október 28.

A beruházás keretében megújult 4 rendelő, a minilabor, 2 váróterem. Megvalósult az épület teljes felújítása, infokommunikációs akadálymentesítése. Átépítésre került a főépület váróterme és a 2. sz. háziorvosi körzet rendelője, új vizesblokk kerül kialakításra, az összes nyílászárót, burkolatot kicserélték. Az orvosi ügyelet épületrésze átalakításra került, illetve a burkolatok és a nyílászárók cseréje is megtörtént. Ebben az épületrészben került kialakításra a mozgáskorlátozott WC. Megvalósult az épület elektromos- és fűtéshálózatának korszerűsítés, az épület teljes homlokzati hőszigetelése, tetőcsere, járda és útburkolat építése, akadálymentes rámpa kialakítása. Az épület hátsó udvarán normál és mozgáskorlátozott parkolóhelyek, összesen 22 db került kialakításra. Eszközbeszerzésre nyert támogatás 708.700 forint, melyből várótermi padok, 2 vizsgálóágy, orvosi-műszerasztal és orvosi-műszerszekrény kerültek megvásárlásra.

Projekt összköltsége: 61 146 682 Ft
Támogatás: 59 933 118 Ft
Saját erő: 1 213 564

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.