Napelemek telepítése

Projekt neve: Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való ellátására
Azonosító szám: KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242

Hírek

2015. április 22.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert napelemes rendszer telepítésére az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció (KEOP-4.10.0/N) keretében. A támogatói okirat aláírására 2015. április 22-én került sor.

Az elnyert támogatás összege: 40.311.664 Ft. A mintegy 47 millió forint összköltségű beruházás célja, hogy az önkormányzat hét intézményénél a villamos energia felhasználás jelentős részét kiváltsa a napelemes rendszer által termelt villamos-energia.

A beruházás során összesen 202 db napelem telepítése tervezett, melyek termelése a jelenlegi felhasználás mintegy 70 %-át teszi ki. Az intézmények villamos energia költsége a projekt réven mintegy kétharmadával csökken. A fejlesztés az alábbi intézményeknél valósul meg: Polgármesteri Hivatal épülete, Belterületi Óvoda két épülete, Homoki Óvoda épülete, Vadárvácska Óvoda fő épülete és tagintézménye, Művelődési Ház épülete.

A kivitelező kiválasztására vonatozó közbeszerzés a pályázat előkészítési időszakában lefolytatásra került – a pályázati kiírásnak megfelelően. A nyertes vállalkozóval – Mészáros Udvarház Kft. (1116 Budapest, Hunyadi M. út 48.) – feltételes vállalkozási szerződés került megkötésre, amely a támogatói okirat aláírásával hatályba lépett.
A kivitelezést megelőzően elkészültek a kiviteli tervek, az elektromos csatlakozási tervek, és az E.ON áramszolgáltató részéről jóváhagyásra került a csatlakozási tervdokumentáció.

2015. július 8.

2015. május 22-én átadásra került a munkaterület. Július közepéig lezajlott a kivitelezés első fázisa, elkészültek a tartószerkezetek.
Lapos tetőre szerelt acél állványzat az alábbi helyszíneken található: Művelődési Ház épületének teteje, Vadárvácska Óvoda (Kossuth Lajos út 124.) földszintes épületszárny teteje, Belterületi Óvoda (Szondy vezér út 6/a.) hátsó épületszárny teteje.
Hagyományos tetőre kerülő tartószerkezet az alábbi épületeken található: Polgármesteri Hivatal főépület déli fekvésű tetőrész, melléképület (E.ON iroda) tetőzete, Belterületi Óvoda tagintézménye (Szondy vezér út 17.), Vadárvácska Óvoda tagintézménye (Kossuth Lajos út 203., Döbrei János út 129.)
A Polgármesteri Hivatal udvarán megépítésre került egy szabadon álló acélállványzat is, melyre 45 db napelem kerül.

2015. augusztus 25.

A kivitelezés 2. fázisa – napelemek, inverterek telepítése, villanyórák átalakítása – augusztus 25-én kezdődtek. A befejezési határidő szerződés szerint 2015. szeptember 9.

2015. szeptember 9.

A kivitelezés szerződésben meghatározott határideje szeptember 9. Ezen a napon megtörtént a műszaki átadás-átvétel

A projekt szakmai tartalma helyszínenkénti bontásban a következő:

Polgármesteri Hivatal: az udvaron megépítésre került egy acél állványzat, amelyen 45 db KS-255P panel található, illetve a Hivatal fő- és melléképületének (jelenlegi EON iroda) két tetőfelületre kerültek napelemek DK-i tájolással. A melléképület tetején 18 db, a Hivatal tetőfelületén 13 db napelem került elhelyezésre. A tetőn elhelyezett napelemekhez egy 8 kVA teljesítményű, a parkolóban egy 12 kVA teljesítményű, háromfázisú inverter csatlakozik. A tervezett termelés 21.589 kWh/év.

Művelődési Ház: az épület lapos tetején déli tájolással 51 db KS-255-P napelem található, 15 kVA-es inverterrel történik a hálózati csatlakozás, tervezett termelés 14.826 kWh/év.

Belterületi Óvoda: a főépület (Szondy vezér út 6/A.) konyhájának lapos tetején 14 db 255 Wp-os napelem (KS-255P) került telepítésre déli tájolással. A tagóvoda (Szondy vezér út 17.) cserép tetőfelületén délnyugati tájolással 14 db 255 Wp-os napelem került, egy-egy 5 kVA teljesítményű STP háromfázisú inverter került telepítésre.

Vadárvácska Óvoda: tetőfelületre (főépület Kossuth Lajos út 123.) összesen 25 db KS-255-P napelem került, 7 kVA-es háromfázisú inverterrel történik a hálózati csatlakozás. A tagóvoda (Kossuth Lajos út 203.) cserép tetőzetére 8 db KS-255-P napelem került, 2 kVA teljesítményű inverterrel csatlakozik a hálózathoz.

Homoki Óvoda épülete: a délnyugati tájolású cseréptetőn 14 db KS-255-P napelem telepítése valósult meg, 5 kVA-es inverterrel történik a hálózati csatlakozás. Tervezett termelés 3.856 kWh/év.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

A projekt keretében összesen 202 db – hazai összeszerelésű – egyenként 255 Wp teljesítményű napelem és összesen 8 db 59 kVA teljesítményű inverter telepítése valósult meg. A tervezett termelés összesen 57.314 kWh/év, ami az intézmények jelenlegi felhasználásának 71%-át teszi ki. Az intézmények villamos energia költsége a projekt révén várhatóan kétharmadával csökken. A projektnek köszönhetően éves szinten 53 t feletti CO2 kibocsátás kerülhető el, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedés pedig 206 GJ/év feletti. A napelemek termelése az interneten keresztül is követhető, a rendszerben elhelyezett WebBox-ok tárolják a mért adatokat, és automatikusan feltölti azokat a SunnyPortal oldalakra. A részletes adatok, különböző szempontok szerint grafikonokba rendezve a SunnyPortal oldalain tekinthetők meg.

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult, a napelemes rendszerek üzemelnek és termelik a villamos áramot.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.