Múzeum fejlesztése projekt


Projekt neve: “TISZAZUGI OTTHONOK” BEMUTATÓHELY KIALAKÍTÁSA A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUMBAN

Azonosító szám: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

“TISZAZUGI OTTHONOK” BEMUTATÓHELY KIALAKÍTÁSA A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUMBAN CÍMŰ PROJEKT (TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003) KEZDÉSÉRŐL

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott “Tiszazugi otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban, TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 50 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt fő célkitűzése a XIX. századi lakóépület korhű építészeti rekonstrukciója. A fejlesztés részeként kialakításra kerül egy akadálymentesített szociális blokkal is ellátott fogadó tér az egykori istálló épületében. A házban berendezett állandó kiállítás keretében életterek, tárgyak, az egykor ott élt család minden napjai és ünnepnapjai kerülnek bemutatásra. A bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzése: viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközök, replika enteriőrök (korhű, nem eredeti, kipróbálható bemutatáshoz), és a bemutatást segítő informatikai eszközök beszerzése.

A beruházás helyszíne Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 95. szám alatti ingatlan. A beruházást Tiszaföldvár Város Önkormányzata valósítja meg. A támogatási szerződés aláírása: 2018. január 19.

Projekt előkészítése tervezési szakasz
A beszerzési eljárások lefolytatását követően elkészültek az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk 2018 évben. Az építési engedélyeztetési eljárás 2019. első félévben lezajlott.

Közbeszerzés
A kiviteli tervek és a jogerős építési engedély birtokában megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányul közbeszerzési eljárás 2019. június 03-án.
Az eljárás 2019. július 4-én eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a Creator Building Építőipari Szociális Szövetkezet (6060 Tiszakécske, Kőrösi út 4.). A kivitelezési szerződés aláírása 2019. július 11., a vállalási ár nettó 27.857.989,- Ft + 27% ÁFA (bruttó 35.379.646,- Ft), a beruházás szerződés szerinti módosított határideje 2020. február 08. (eredeti határidő: 2019. december 10.).

Megvalósítás
Az építési kivitelezési munkák 2020. március 6-án a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződtek. A kiállítás megvalósításához szükséges eszközök, berendezések, tárgyak beszerzése és a kiállítás berendezése 2020. július 15-én fejeződött be.
Beszerzésre került eszközök: viselhető korabeli ruhák a korhű szabóműhelyben, az egykori lakóházat bemutató berendezések, tárgyak, interaktív szelfi tükör, informatikai eszközök (laptop, projektor, frame tv).
2020. október 6-án elkészültek a kiállítást bemutató kiadványok.

A projekt fizikai befejezése 2021. január 18.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.