Kerékpárút-projekt

 

 

 

[ A megvalósítás képei (letölthető) | Nyitórendezvény képei (letölthető)] | Zárórendezvény képei (letölthető)]

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” című, ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0013 jelű pályázatát az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 96 870 525 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 101 968 974 Ft elszámolható összköltség mellett.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a közlekedésbiztonság javítása érdekében elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építését tűzte ki célul a Kossuth L. út, Ószőlő Fő út, Ókincsem Fő út állami tulajdonú területeken. A tervezési szakasz teljes hosszában 2,75 m szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályával kerül kialakításra.
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az ÚT 2-1. 502 sz. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő pályaszerkezettel, a kapubejárók és útcsatlakozásokat keresztező kerékpárút szakaszok erősített pályaszerkezettel kerülnek kiépítésre. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatának vízelvezetése a teljes szakaszon a meglévő közúti szikkasztó árokba történik.
A kerékpárút kivitelezését a közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő a Zemplénkő Kft. (Sárospatak, Páncél-hegy) végzi. A kerékpárút kivitelezése várhatóan 2011. áprilisában fog befejeződni.

A projekttel kapcsolatos hírek:

2010. május 10.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a közlekedésbiztonság javítása érdekében elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építését tűzte ki célul a Kossuth L. út, Ószőlő Fő út, Ókincsem Fő út állami tulajdonú területeken.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. júliusában pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című (ÉAOP-2009-3.1.3/A) pályázati felhívásra a Tiszaföldvár Nefelejcs út és Döbrei J. út közötti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építésére, melyet 2009. december 21-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélt. A Nemzeti Közlekedési Hatóság csak a Nefelejcs út – Ókincsem II. út közötti gyalog- és kerékpárút építését engedélyezte. Állásfoglalása alapján az Ókincsem II. út és Döbrei J. út közötti szakaszon az ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás által meghatározott feltételek nem teljesülnek, a geometriai paraméterek nem biztosíthatóak, ezért ezen szakaszra vonatkozóan a kiépítést nem engedélyezte.
A Támogatási Szerződés aláírása 2010. április 12-én történt meg Debrecenben.
A gyalog- és kerékpárút nyomvonalának kiépítésére a közúti területen az útárkon kívül a telekhatártól mért 3,00 m-es sávban az esetlegesen meglévő járda nyomvonalak felhasználásával kerül sor.
A tervezett elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút három szakaszból tevődik össze. A tervezett nyomvonal a Kossuth L. út és Nefelejcs út kereszteződésétől indulva bal oldalon halad, majd a meglévő közvilágítási kandeláberek és a terület beszűkülése miatt átvezetésre kerül a Kőrösi Csoma Sándor útnál a jobb oldalra. Az Ószőlő Fő úti szakaszon a helyi közigazgatási határok váltakozó szélessége miatt szintén szükség van oldalváltásra. A volt Kultúrház után egy új gyalogátkelőhely létesül, ahol az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút átvezetésre kerül a bal oldalra, majd ezen az oldalon halad és éri el a tervezési szakasz végén lévő Ókincsem II. utat.
A tervezési szakasz teljes hosszában 2,75 m szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályával kerül kialakításra. A burkolat mindkét szélén kerti szegély épül.
Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az ÚT 2-1. 502 sz. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő pályaszerkezettel, a kapubejárók és útcsatlakozásokat keresztező kerékpárút szakaszok erősített pályaszerkezettel kerülnek kiépítésre. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatának vízelvezetése a teljes szakaszon a meglévő közúti szikkasztó árokba történik.
A várhatóan 2010. őszére megépülő kerékpárút átadását követően az eddig a főúton közlekedő jelentős kerékpáros forgalom áttevődik az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárútra.
A tervezett beruházás keretében megépülő és a meglévő kerékpárút összekötésével megvalósul Tiszaföldvár Város belterületi kerékpárút hálózatának fő irányvonala.

2010. június 10.

Az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0013 azonosító számú projekt kivitelezőjének kiválasztására Tiszaföldvár Város Önkormányzata „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” címmel egyszerű, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményes volt. A közbeszerzési eljárás során összesen 5 db ajánlat érkezett be, melyek közül 3 db volt érvényes. A 2 db érvénytelen ajánlatban szereplő ajánlati ár meghaladta az előre rögzített rendelkezésre álló összeget. Az érvényes ajánlatok értékelése során megtörtént az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Mindhárom bírálati szempont –ajánlati ár, vállalt jótállás időtartam, teljesítési határidő – esetében a Zemplénkő Kft. (3950 Sárospatak, Páncél-Hegy) tette a legkedvezőbb ajánlatot. Fentiek értelmében a Zemplénkő Kft. lett a nyertes ajánlattevő, amely céggel Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. május 31.-én vállalkozási szerződést írt alá, melynek tárgya az említett beruházás fizikai megvalósítása. A közbeszerzési eljárás fontosabb dokumentumai – köztük a vállalkozási szerződés – megtalálhatóak Tiszaföldvár Város honlapján.
A szerződés aláírását követően megtörtént a munkaterület a Nefelejcs út és a Ókincsem II. út közötti terület átadása. Jelenleg a kivitelezés megkezdéséhez szükséges tervek készítése történik, valamint folyamatban vannak a közműegyeztetések. A kerékpárút kivitelezése várhatóan 2010. július elején a tereprendezéssel kezdődhet meg. A Zemplénkő Kft. a vállalkozási szerződésben 2010. szeptember 30-ai dátummal vállalta a kivitelezés befejezését.

2010. július 25.

2010. július 19-én ténylegesen megkezdődött az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése Tiszaföldváron. A kivitelező cég, a Zemplénkő Kft. a teljes nyomvonal mentén kiszedte a fákat, valamint megkezdte a meglévő betonjárdák felszedését. Augusztus elején megtörtént a nyomvonal kitűzése, megkezdődött a „tükör” kiszedése.
Telekhatáron álló épületeknél, ahol meglévő faltő járda védelem van kiépítve, ott a kivitelezőnek a meglévővel egyenértékű védelemről kell gondoskodni.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hozzájárult az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút ingatlanok felőli oldalán a csökkentett oldalakadály távolság kialakításához. A felmentés alapján a gyalog- és kerékpárút közút felőli oldalán a burkolatra 50 m-ként kerékpáros piktogramot kell felfesteni.
A kerékpárút építés befejező részeként az egész nyomvonal mentén gömbkőris és galagonya fák telepítése fog megvalósulni.

2010. szeptember 5.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” című pályázatát az engedélyes terv alapján nyújtotta be, az engedélyes tervdokumentációban meghatározott költségekkel. A közbeszerzési eljárás során szintén ezek a költségek, illetve az ennek megfelelő munkanemek kerültek beépítésre a kiadott dokumentációban, az ajánlattevők is ennek megfelelően készítették el ajánlataikat. A kiviteli tervek készítése a vállalkozási szerződés megkötését követően kezdődhetett meg. A kiviteli tervek elkészülte után derült ki, hogy a távközlési kábeleket védelembe kell helyezni.
Az Önkormányzat 2010. augusztus 13-án kapta kézhez a Magyar Telekom Nyrt. által kiadott közműkezelői hozzájárulását a kiviteli tervhez, mely előírja a távközlési kábelek védelembe való helyezését – a kábelek mélységétől függetlenül. Ennek megfelelően 2319 méter 40-es és 2364 méter 110-es csövet, 37 db föld alatti szekrényt kell elhelyezni. A távközlési kábelek védelembe helyezést a Magyar Telekom Nyrt. végezheti el. Ennek érdekében 2010. augusztus 17-én az Önkormányzat a fenti munkák elvégzésére árajánlat kéréssel fordult a Magyar Telekom Nyrt. felé. 2010. augusztus 23-án tartott koordinációs egyeztetésen a Magyar Telekom Nyrt. képviselői is részt vettek, amelyen elmondták, hogy a távközlési kábelek védelembe való helyezése kb. 30 napot venne igénybe. Ezt követően 2010. augusztus 25-én kaptuk meg tőlük az árajánlatot a távközlési kábelek védelembe való helyezésére. 2010. szeptember 02.-án Tiszaföldvár Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött a fent említett kivitelezési munkák elvégzésére a Magyar Telekommal. A szerződésben rögzített vállalási árat az Önkormányzat részben a pályázatban meglévő tartalék felhasználásával, az önerő részleges kiváltására EU Önerő Alap támogatási rendszeréből elnyert támogatásból, valamint a Képviselő- testület által jóváhagyott többletforrásból biztosítja.

2010. szeptember 20.

A Magyar Telekom Nyrt. megkezdte a távközlési kábelek védelembe való helyezését a kerékpárút nyomvonalában. Az Ókincsem II. és a Mediterrán Pizzéria között valamint a Nefelejcs út és a Kőrösi Csoma S. út között 2010. október elején megkezdődik a kerékpárút alépítményeinek az építése. A Kőrösi Csoma S. út és a Mediterrán Pizzéria között szakaszon 2010-ben az elektromos oszlopok áthelyezésére kerül csak sor.
2010. november 15. és 2011. március 15. között a Magyar Közút területén munkavégzés nem történhet, emiatt 2011. március 15. után folytatódhat csak a kivitelezés. 2011-ben a Kőrösi Csoma S. út és a Mediterrán Pizzéria közötti szakaszon is elkezdődik a kerékpárút pályaszerkezetének az építése, valamint a teljes nyomvonal aszfaltozása is ekkor fog megtörténni. A kerékpárút kivitelezés várhatóan 2011. áprilisában fog befejeződni.

2010. december 15.

2010. október elején megkezdődött a kerékpárút alépítményeinek építése, miután a Magyar Telekom Nyrt. befejezte a távközlési kábelek védelembe való helyezését. Az Ókincsem II út és a Mediterrán Pizzéria között elkészült mindegy 1100 méter 2,75 m szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályaszerkezet.
Engedélyeztetési eljárás alatt van a nyomvonalban található elektromos oszlopsor áthelyezése.
A nyomvonal II. szakaszában az elektromos oszlopok áthelyezésre előreláthatóan 2011. februárjában kerül sor. Az elektromos oszlopok áthelyezése után 2011. márciusában folytatódhat a kerékpárút építése.

 

2011. május 12.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 96.870.525,- Ft Európai Uniós támogatásból a Nefelejcs út és az Ókincsem II. út közötti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése befejeződött. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2011. április 22-én megtörtént.

A Nefelejcs út és az Ókincsem II. út között az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően 2478 méter hosszú, 2,75 méter szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályával került kialakításra. A teljes kerékpárút nyomvonal mentén 276 db gömbkőris fa telepítése valósult meg.

A kerékpárút kivitelezését végző cég, a Zemplénkő Kft. a vállalkozási szerződésben vállalt feladatait teljesítette.

Elkészültek a projekthez kapcsolódó “D” típusú emlékeztető táblák, melyek a nyomvonal mentén kihelyezésre kerültek. A beruházásról készült fotódokumentáció megtalálható a település honlapján.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőséghez 2011. május 11-én benyújtotta forgalomba helyezési kérelmét.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.