Homoki Óvoda projekt

Projekt neve: A HOMOKI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK TETŐFELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐKONYHÁVAL ÉS EBÉDLŐVEL

Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023

2020. július 13.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A HOMOKI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK TETŐFELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐKONYHÁVAL ÉS EBÉDLŐVEL CÍMŰ PROJEKT (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023) ZÁRÁSÁRÓL

Befejeződött a Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 99,64 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A projekt címe: Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel
A projekt kódszáma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023
A beruházás helyszíne a Homoki Óvoda (Tiszaföldvár, Döbrei János út 129.). A beruházást Tiszaföldvár Város Önkormányzata valósította meg.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 99,64 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 2017-ben a Terület és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázatán (kódszám: TOP-1.4.1-15). A beruházást 2018. október 18. és 2020. május 27. között valósította meg.

A projekt fizikai befejezése: 2020. július 13.

A fejlesztés eredményeként megvalósult a tiszaföldvári Homoki Óvoda épületének bővítése. Felújításra került a meglévő óvoda épületének 650 m2-es tetőfelülete, megépült 204 m2 hasznos alapterületű bővítmény, melyben kialakításra került egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy közösségi terem/ebédlő. Kialakításra került egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentesített WC. A projekt keretében megvalósult a melegítő konyha eszközeinek és az ebédlő bútorzatának beszerzése.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/ 570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu


2019. augusztus 30.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A HOMOKI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK TETŐFELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐKONYHÁVAL ÉS EBÉDLŐVEL CÍMŰ PROJEKT (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023) MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A kivitelező 2019. október 18-án vette át a munkaterületet, ezzel elkezdődött a kivitelezés.
A kivitelezés a 25%-os készültséget 2019. május 09-én érte el. Elkészült az új épületrész cölöpalapozása, falazási munkák, közmű csatornaépítés, épületgépészeti csővezeték szerelése.

A kivitelezést a téli időjárás jelentősen hátráltatta. További hátráltató tényező volt, hogy a hiányos közműtérkép miatt előre nem tervezett közműkiváltásokat kellett elvégezni az alapozási munkák közben. A falazási munkák elkezdését védett denevér faj egyedei által lakott fa kivágása hátráltatta.
Mivel a műszaki ütemterv nem volt tartható, ezért módosításra került a kivitelezési szerződés 2019. július 11-én, a befejezés határideje 2019. szeptember 30.

A kivitelezés az 50 %-os készültséget 2019. augusztus 28-án érte el. Befejeződött a falazás, a tető fa szerkezete, beépítésre kerültek a külső nyílászárók, homlokzati szigetelés, felületképzés. Kiépítésre került a víz, szennyvíz hálózat, fűtés és villany alapvezetékek.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/ 570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu


Hírek

2018. szeptember 7.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A HOMOKI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK TETŐFELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐKONYHÁVAL ÉS EBÉDLŐVEL CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott a Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 99,64 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A támogatás mértéke 100 %.

A fejlesztés eredményeként megvalósul a tiszaföldvári Homoki Óvoda épületének bővítése. Felújításra kerül a meglévő óvoda épületének 650 m2-es tetőfelülete, megépül 196 m2 hasznos alapterületű bővítmény, melyben kialakításra kerül egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy közösségi terem. Kialakításra kerül egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentesített WC.

A beruházás helyszíne a Homoki Óvoda (Tiszaföldvár, Döbrei János út 129.). A beruházást Tiszaföldvár Város Önkormányzata valósítja meg.

2018 év első felében elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2018. július 25-én indította el az önkormányzat. A nyertes ajánlattevő a Stílusterv Kft. lett, a kivitelezés ajánlati ára nettó 70.990.899 Ft. A kivitelezési szerződés 2018. október 8-án kerül aláírásra.

A projekt tervezett befejezése 2019. július 31.

További információ kérhető:

Baczúrné Kálmán Éva, pályázati referens

Elérhetőség: Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
Telefon: 06 56/ 570-059, e-mail: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.