A Tiszazug északi kapuja

Projekt neve: A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA – TISZAFÖLDVÁR VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Azonosító szám: TOP-7.1.1-16-2017-00114

Hírek

2018. szeptember 30.

TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA- TISZAFÖLDVÁR VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-7.1.1-16-2017-00114)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA- Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája” című TOP-7.1.1-16-2017-00114 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 35.101.409 forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a helyi társadalom megújítása, a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés állnak. A célok elérését a helyi közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközök beszerzésével, a közösségi programokon való egyenlő esélyű részvétel javításával, a helyi értékek és hagyományok megóvásán alapuló közösségi és kulturális programok megvalósításával látják a helyi közösség tagjai.

Céljok elérését 6 művelettel (ebből 2 ERFA – és 4 ESZA típusú) szeretnénk támogatni. Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató kiírások teljes keretösszege 131.573.591 forint, a stratégia megvalósítását biztosító, arra ráépülő kulcsprojekt megvalósítására 85 millió Ft került elkülönítésre. A kulcsprojekt a Városi Művelődési Ház rekonstrukciója és eszközbeszerzése, amelyben a megújuló közösségi terek lehetőséget adnak a civil csoportok, ifjúsági közösségek, különböző közösségek megerősítésére, a helyi társadalmi kohézió és identitás fejlesztésére. A funkciónak megfelelő közösségi terek hozzájárulnak a különböző csoportok esélyegyenlőségéhez, a sérülékeny csoportok helyzetének javulásához.

A program keretében kiírásra kerülő pályázati felhívásokon keresztül kb. 50 db projekt támogatását kívánjuk megvalósítani. A felhívásokkal a helyi civil és egyházi szervezetek közösségi tereinek és eszközparkjának megújítását és a jelen dokumentumban szereplő célkitűzéseket segítő programok megvalósítását, valamint ezen szervezetek tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását szeretnénk segíteni. Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetűek, kisebbségi csoportok és fiatalok bevonására, társadalmi részvételük erősítésére.

A támogatási szerződés aláírását, a HKFS módosítását, valamint a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött a felhívás tervezetek összeállítása.

A projekt tervezett befejezése 2021. december 31.

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Kormányhivatali tájékoztatók

Ügyfélfogadási időpontok, telefonos elérhetőségek

Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának 2016. évi tevékenységéről: Tájékoztató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása - „Állami rezsicsökkentéssel összefüggő konzultáció": tajekoztatas_jarasi_hivatal.pdf

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője, Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása – „Változik a szociális ellátás rendszere”:
szocell_valt.pdf

Pályázatfigyelő