Zöld város

Projekt neve: ZÖLD VÁROS, VÁROSI FŐTÉR KIALAKÍTÁSA TISZAFÖLDVÁRON

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004

Hírek

2019. március 29.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD VÁROS, VÁROSI FŐTÉR KIALAKÍTÁSA TISZAFÖLDVÁRON CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

2017. május 23-án aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek bruttó összege 250.000.000,- Ft.

A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása.
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cég, a műszaki ellenőrzési feladatokat végző cég.
Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 4 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta. Nettó vállalási ár: 180.285.336,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására, a munkaterület átadására 2018. május 17-én került sor.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 1375/1 hrsz-ú, 1375/2 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 367/9 hrsz-ú, 523 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), állami tulajdonú terület.

A fejlesztés keretében sor került a Szerviz út és a Kossuth Lajos utca közötti park zöldfelületeinek, közterületeinek megújítására, funkcióbővítésére. A Városi Főtér, mint közösségi tér létesítésére, a városközpont arculatának átalakítására.

2018. december hónapban a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdődött.

A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem, valamint a forgalomba helyezési engedély kérelem az illetékes hatóságokhoz. Jogerős engedély várható megszerzésének időpontja 2019. március.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. március 31.

2017. augusztus 30.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD VÁROS, VÁROSI FŐTÉR KIALAKÍTÁSA TISZAFÖLDVÁRON CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a belváros zöldfelületeinek, közterületeinek megújítása, funkcióbővítése, közösségi terek létesítése. A városközpont arculatának átalakítása egyik kiemelt feladata Tiszaföldvár Város Önkormányzatának. A fejlesztés szükségessége mellett szól, hogy a belvárosi rész zöldfelületei megújításra szorulnak, valamint jelentős lakossági, társadalmi igény mutatkozott annak funkcióinak bővítésére, közösségi terek létesítésére. Tiszaföldvár Város Önkormányzata nemcsak szociális, lakosságmegtartó típusú fejlesztést kíván elősegíteni, hanem olyan városközpont kialakítást és megújítást, amelynek célja éppen a városközpont új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése. A tervezett fejlesztéssel jelentős lépést tesz Tiszaföldvár belvárosának agora jellegű kialakítása és teljes körű megújítása felé, ezzel is tovább erősítve a stratégiai megalapozottságú és évek óta zajló városközpont megújítási folyamot, amelynek eredményeként a város imázsa már az eddigiekben is sokat javult.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 523 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), állami tulajdonú terület.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes tervdokumentációk készítése.
A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.