Rendeletek

A rendeletek és a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetők a Városi Könyvtárban és a Közadat oldalon is:
Önkormányzat/Képviselő-testület/Tevékenység/Testületi ülések/Rendeletek
Önkormányzat/Képviselő-testület/Tevékenység/Testületi ülések/Jegyzőkönyvek

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos önkormányzati rendeletei:

Tiszaföldvár Város Polgármestere Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében meghozott 13/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszaföldvár Város Polgármestere Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében meghozott 4/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tiszaföldvár Város Polgármestere Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében meghozott 1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 30/2020. (XI. 05.) önkormányzati rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a Tiszaföldvár Város Önkormányzat működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról

23/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

3/2020. (I. 31.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

27/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

26/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

15/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről, a zöldterületek használatáról, valamint a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról

10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

4/2019. (III. 1.) a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

2/2019. (II. 15.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

6/2018. (IV. 27.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2018. (II. 16.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

24/2017.(XII. 15.) a gyermekvédelem helyi szabályairól

23/2017. (XII. 1.) Tiszaföldvár Város településképének védelméről

11/2017. (IX. 29.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

7/2017. (IV. 28.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2017. (III. 31.) az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról

2/2017. (II. 10.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

22/2016. (XII. 16.) a helyi sport támogatásáról

8/2016. (V. 27.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

3/2016. (II. 5.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

9/2015. (V. 29.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

46/2014. (XII. 19.) a könyvtárhasználati szabályzatról

44/2014. (XII. 19.) a közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről

41/2014. (XII. 19.) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről

40/2014. (XII. 19.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

27/2014. (X. 2.) a köztisztviselők szociális juttatásairól

26/2014. (X. 2.) az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

25/2014. (X. 2.) a helyi közút építéséhez kapcsolódó útépítési hozzájárulásról

24/2014. (X. 2.) Tiszaföldvár Város környezetvédelméről

21/2014. (VII. 31.) a szociális felsőoktatási ösztöndíjpályázat alapításáról

19/2014. (VII. 31.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról

15/2014. (VI. 30.) a Tiszaföldvár Városi szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

14/2014. (VI. 30.) az önkormányzati biztos megbízásáról

10/2014. (V. 30.) Tiszaföldvár Város Címere és Zászlója használatának rendjéről

9/2014. (V. 30.) “Tiszaföldvár Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

5/2014. (III. 3.) Tiszaföldvár Város Címeréről és Zászlójáról

3/2014. (II. 7.) a szociális ellátások intézményi térítési díjáról

34/2013. (XII. 20.) a temetőkről és temetkezésről

31/2013. (XI. 29.) a telekadóról

30/2013. (XI. 29.) az építményadóról

29/2013. (XI. 29.) a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

28/2013. (XI. 29.) a helyi iparűzési adóról

27/2013. (XI. 29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

16/2013. (VIII. 2.) az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

1/2013. (I. 31.) a civil szervezetek támogatásáról

18/2012. (XI. 30.) az idegenforgalmi adóról

48/2004. (VIII. 11.) a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos, módosító és hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeleteit megtalálja a Nemzeti Jogszabálytár honlapján: http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő