Napelemek telepítése

Projekt neve: Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való ellátására
Azonosító szám: KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242

Hírek

2015. április 22.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert napelemes rendszer telepítésére az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció (KEOP-4.10.0/N) keretében. A támogatói okirat aláírására 2015. április 22-én került sor.

Az elnyert támogatás összege: 40.311.664 Ft. A mintegy 47 millió forint összköltségű beruházás célja, hogy az önkormányzat hét intézményénél a villamos energia felhasználás jelentős részét kiváltsa a napelemes rendszer által termelt villamos-energia.

A beruházás során összesen 202 db napelem telepítése tervezett, melyek termelése a jelenlegi felhasználás mintegy 70 %-át teszi ki. Az intézmények villamos energia költsége a projekt réven mintegy kétharmadával csökken. A fejlesztés az alábbi intézményeknél valósul meg: Polgármesteri Hivatal épülete, Belterületi Óvoda két épülete, Homoki Óvoda épülete, Vadárvácska Óvoda fő épülete és tagintézménye, Művelődési Ház épülete.

A kivitelező kiválasztására vonatozó közbeszerzés a pályázat előkészítési időszakában lefolytatásra került – a pályázati kiírásnak megfelelően. A nyertes vállalkozóval – Mészáros Udvarház Kft. (1116 Budapest, Hunyadi M. út 48.) – feltételes vállalkozási szerződés került megkötésre, amely a támogatói okirat aláírásával hatályba lépett.
A kivitelezést megelőzően elkészültek a kiviteli tervek, az elektromos csatlakozási tervek, és az E.ON áramszolgáltató részéről jóváhagyásra került a csatlakozási tervdokumentáció.

2015. július 8.

2015. május 22-én átadásra került a munkaterület. Július közepéig lezajlott a kivitelezés első fázisa, elkészültek a tartószerkezetek.
Lapos tetőre szerelt acél állványzat az alábbi helyszíneken található: Művelődési Ház épületének teteje, Vadárvácska Óvoda (Kossuth Lajos út 124.) földszintes épületszárny teteje, Belterületi Óvoda (Szondy vezér út 6/a.) hátsó épületszárny teteje.
Hagyományos tetőre kerülő tartószerkezet az alábbi épületeken található: Polgármesteri Hivatal főépület déli fekvésű tetőrész, melléképület (E.ON iroda) tetőzete, Belterületi Óvoda tagintézménye (Szondy vezér út 17.), Vadárvácska Óvoda tagintézménye (Kossuth Lajos út 203., Döbrei János út 129.)
A Polgármesteri Hivatal udvarán megépítésre került egy szabadon álló acélállványzat is, melyre 45 db napelem kerül.

2015. augusztus 25.

A kivitelezés 2. fázisa – napelemek, inverterek telepítése, villanyórák átalakítása – augusztus 25-én kezdődtek. A befejezési határidő szerződés szerint 2015. szeptember 9.

2015. szeptember 9.

A kivitelezés szerződésben meghatározott határideje szeptember 9. Ezen a napon megtörtént a műszaki átadás-átvétel

A projekt szakmai tartalma helyszínenkénti bontásban a következő:

Polgármesteri Hivatal: az udvaron megépítésre került egy acél állványzat, amelyen 45 db KS-255P panel található, illetve a Hivatal fő- és melléképületének (jelenlegi EON iroda) két tetőfelületre kerültek napelemek DK-i tájolással. A melléképület tetején 18 db, a Hivatal tetőfelületén 13 db napelem került elhelyezésre. A tetőn elhelyezett napelemekhez egy 8 kVA teljesítményű, a parkolóban egy 12 kVA teljesítményű, háromfázisú inverter csatlakozik. A tervezett termelés 21.589 kWh/év.

Művelődési Ház: az épület lapos tetején déli tájolással 51 db KS-255-P napelem található, 15 kVA-es inverterrel történik a hálózati csatlakozás, tervezett termelés 14.826 kWh/év.

Belterületi Óvoda: a főépület (Szondy vezér út 6/A.) konyhájának lapos tetején 14 db 255 Wp-os napelem (KS-255P) került telepítésre déli tájolással. A tagóvoda (Szondy vezér út 17.) cserép tetőfelületén délnyugati tájolással 14 db 255 Wp-os napelem került, egy-egy 5 kVA teljesítményű STP háromfázisú inverter került telepítésre.

Vadárvácska Óvoda: tetőfelületre (főépület Kossuth Lajos út 123.) összesen 25 db KS-255-P napelem került, 7 kVA-es háromfázisú inverterrel történik a hálózati csatlakozás. A tagóvoda (Kossuth Lajos út 203.) cserép tetőzetére 8 db KS-255-P napelem került, 2 kVA teljesítményű inverterrel csatlakozik a hálózathoz.

Homoki Óvoda épülete: a délnyugati tájolású cseréptetőn 14 db KS-255-P napelem telepítése valósult meg, 5 kVA-es inverterrel történik a hálózati csatlakozás. Tervezett termelés 3.856 kWh/év.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

A projekt keretében összesen 202 db – hazai összeszerelésű – egyenként 255 Wp teljesítményű napelem és összesen 8 db 59 kVA teljesítményű inverter telepítése valósult meg. A tervezett termelés összesen 57.314 kWh/év, ami az intézmények jelenlegi felhasználásának 71%-át teszi ki. Az intézmények villamos energia költsége a projekt révén várhatóan kétharmadával csökken. A projektnek köszönhetően éves szinten 53 t feletti CO2 kibocsátás kerülhető el, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedés pedig 206 GJ/év feletti. A napelemek termelése az interneten keresztül is követhető, a rendszerben elhelyezett WebBox-ok tárolják a mért adatokat, és automatikusan feltölti azokat a SunnyPortal oldalakra. A részletes adatok, különböző szempontok szerint grafikonokba rendezve a SunnyPortal oldalain tekinthetők meg.

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult, a napelemes rendszerek üzemelnek és termelik a villamos áramot.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő