Homoki Óvoda főépületének felújítása

 

Projekt neve: Homoki Óvoda főépületének felújítása

Azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012


2023. december 21.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

“HOMOKI ÓVODA FŐÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

2023/DECEMBER/21

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Homoki Óvoda főépületének felújítása” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 azonosító számú pályázatát a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 60 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A fejlesztés célja, hogy az óvodaépület felújításával és az óvodai nevelést segítő eszközbeszerzéssel az óvodai nevelés színvonal és infrastrukturális feltételei javuljanak a településen. A támogatási szerződés 2022. július 12-én került alásírásra, mely alapján a támogatás keretében elszámolható költségek bruttó összege 60.000.036 Ft.

A projekt megvalósulási helyszíne Homoki Óvoda Tiszaföldvár, Döbrei János út 129. szám (4122 hrsz.).

A támogatási szerződés aláírását követően elkészült a kiviteli tervdokumentáció. Beszerzési eljárás során kiválasztásra került a kivitelező cég, TALPID Kft. (2740 Abony, Vasút u. 55.). A vállalkozási szerződés 2023. március 31-én került aláírásra, a befejezési határidő 2023. november 30.

A beruházás során megvalósult az épület teljes elektromos hálózatának korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, terasz felújítása (szerkezet megerősítése, szigetelés, burkolatcsere, korlát felújítás), épület külső homlokzatának rekonstrukciós felújítása, a meglévő napelemes rendszer bővítése. Az eszközbeszerzés során egy udvari játék, valamint informatikai eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt fizikai befejezése 2023. december 31.

A projektről bővebb információt a tiszafoldvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Baczúrné Kálmán Éva, sajtóreferens

Elérhetőség:
Telefonszám:06-56/570-059,
E-mail cím: muszak@tiszafoldvar.hu


2023. március 31.

Hírek

A Homoki Óvoda főépületének felújítása tárgyú projekt vonatkozásában 2023. március 31-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés.

Nyertes ajánlattevő Talpid Mélyépítő Kft.


2023. március 21.

Sajtóközlemény

„HOMOKI ÓVODA FŐÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL

2023/MÁRCIUS/21

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Homoki Óvoda főépületének felújítása” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 azonosító számú pályázatát a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 60 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A fejlesztés célja, hogy az óvodaépület felújításával és az óvodai nevelést segítő eszközbeszerzéssel az óvodai nevelés színvonal és infrastrukturális feltételei javuljanak a településen.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldvár, Döbrei János út 129. szám (4122 hrsz.).

A beruházás során megvalósul az épület teljes elektromos hálózatának korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, terasz felújítása (szerkezet megerősítése, szigetelés, burkolatcsere, korlát felújítás), épület külső homlokzatának felújítása. Az eszközbeszerzés során udvari játékok, valamint informatikai eszközök kerülnek beszerzésre.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2023 tavasza a beszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

A projektről bővebb információt a tiszafoldvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Baczúrné Kálmán Éva, sajtóreferens

Elérhetőség:
Telefonszám: 06-56/570-059,
E-mail cím: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.