Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése

Projekt neve: Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése
Azonosító szám: ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0002.

Hírek

2014. április 30.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építésére az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-3.1.4/A-11 „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázati konstrukción.
2013. július 3-án aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a megvalósítási munkák nettó összköltsége: 304.110.962,- Ft. A támogatás mértéke 95%, azaz nettó 288.905.414,-Ft. A szükséges saját önerő összege: nettó 15 205 548,-Ft, melyre az Önkormányzat önerő támogatásban részesül, így a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás összege: 0,- Ft.

A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cégek, a műszaki ellenőrzést végző cég.
Hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a dinamikus utastájékoztatási eszközök szállítását és telepítését végző cég. A nyertes ajánlattevő a T-Systems Magyarország Zrt.
A kiviteli tervek elkészültét követően kerülhetett sor a kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Szilasi és Társa Kft. tette. 2014. április 23-án a Szilasi és Társa Kft-vel kötött Tiszaföldvár Város Önkormányzata szerződést az autóbusz pályaudvar és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmények építésére, valamint hivatalosan megtörtént a beruházási terület átadása a kivitelező részére.
A projekt által érintett terület a Tiszaföldvár Virág út, Kossuth Lajos út, Mártírok út, Malom út, Szerviz út.
A projekt kapcsán egy korszerű, európai színvonalú buszpályaudvar létesül, mely javítja a település és a térség közösségi közlekedés szolgáltatásainak színvonalát.
A tervezett pályaudvar földszint 189,35 m2 + tetőtéri galéria 66,72 m2 beépített nettó összesen 256,07 m2alapterületű 2 szintes, szabadon álló ház, két esővédő tetőfelépítménnyel kiegészítve. Az ívesen nyújtott peronsziget körül helyezkednek el a buszállomások (4 db), jobbmeneti körforgalommal. A pályaudvar gyalogos megközelítését a tervezett járdák és gyalogátkelőhelyek biztosítják.
Az épület erős és gyengeáramú hálózatainak építésének keretében: Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, Volán utas tájékoztató rendszer, Vagyonvédelem, Betörésjelző rendszer, Videó megfigyelő rendszer kerül telepítésre.
A területen áthaladó meglévő ivóvízvezeték, szennyvízcsatornát, középnyomású gáz vezetékhálózatot, valamint a. PR-Telecom optikai hálózatát ki kell kiváltani.
A Kossuth Lajos úton, a Szerviz úton, a Virág úton, a Malom úton található meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat elbontásra kerül. A 0,4 kV–os csupasz szabadvezeték helyett 1 kV-os földkábel létesítése válik szükségessé. A hálózat szakaszának bontása miatti közvilágítási hálózat létesítése, gyalogátkelőhelyek megvilágítása jön létre.

Az épületben a modern berendezésű váróterem biztosítja a kultúrált várakozás feltételeit, ahol jegy- és bérletpénztár, európai színvonalú utastájékoztatási rendszer kerülnek kialakításra. A GPS alapú forgalomirányítási rendszer folyamatosan aktualizált menetrendi információkat biztosít az utasközönség számára.
A várakozási komfortot javító kereskedelmi szolgáltatásokra üzlethelyiségek kerülnek kialakításra az épületben.
A kiépítésre kerülő 7 db gyalog és kerékpáros, valamint 2 darab gyalogátkelőhely biztonságossá teszik a nagy forgalmú csomópontokat.
A projekt 286 m elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építését is magában foglalja, mellette zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül felszíni folyókával. Ez az új kerékpárút szakasz az autóbusz pályaudvart köti össze a már meglévő helyi kerékpárúttal. Biztonságosabbá válik a kerékpárral érkezők közlekedése, illetve megoldódik a kerékpárok kulturált, biztonságos tárolása a létesítendő kerékpártárolókkal.
A P+R (parkolj le és utazz tovább tömegközlekedéssel), B+R (érkezz kerékpárral és utazz tovább közösségi közlekedéssel) elgondolásához igazodva 13 db 2,40 méter széles 4,5 méter hosszú parkoló és 1 db 3,6 m széles és 4,5 méter hosszú mozgássérült parkoló és kerékpártárolók is létesülnek.
Helyi buszjárat megállója is helyet kap az új buszpályaudvaron, így a helyi közlekedés minősége is javul.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.
A projekt megvalósulásának tervezett napja 2014. december 30.

2015. március 1.
2015. januárjában befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a használatbavételi engedély kérelem, a forgalomba helyezési engedély kérelem, a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatóságokhoz. Az engedélyeztetési eljárások folyamatban vannak. Jogerős engedélyek várható megszerzésének időpontja 2015. május. Ekkor kerülhet sor a buszpályaudvar átadására az utazóközönség számára.

2015. március végén kerül benyújtásra a projekt záró kifizetési kérelme és záró beszámolója.

Képek
01 02 10 11 03 04 05 06 12 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.