Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése

Projekt neve: Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése
Azonosító szám: ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0002.

Hírek

2014. április 30.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata európai uniós támogatást nyert Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építésére az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-3.1.4/A-11 „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázati konstrukción.
2013. július 3-án aláírásra került a Támogatási szerződés, mely alapján a megvalósítási munkák nettó összköltsége: 304.110.962,- Ft. A támogatás mértéke 95%, azaz nettó 288.905.414,-Ft. A szükséges saját önerő összege: nettó 15 205 548,-Ft, melyre az Önkormányzat önerő támogatásban részesül, így a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás összege: 0,- Ft.

A Támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekthez kapcsolódó kötelező közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása. Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kiviteli terveket készítő cégek, a műszaki ellenőrzést végző cég.
Hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a dinamikus utastájékoztatási eszközök szállítását és telepítését végző cég. A nyertes ajánlattevő a T-Systems Magyarország Zrt.
A kiviteli tervek elkészültét követően kerülhetett sor a kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Szilasi és Társa Kft. tette. 2014. április 23-án a Szilasi és Társa Kft-vel kötött Tiszaföldvár Város Önkormányzata szerződést az autóbusz pályaudvar és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmények építésére, valamint hivatalosan megtörtént a beruházási terület átadása a kivitelező részére.
A projekt által érintett terület a Tiszaföldvár Virág út, Kossuth Lajos út, Mártírok út, Malom út, Szerviz út.
A projekt kapcsán egy korszerű, európai színvonalú buszpályaudvar létesül, mely javítja a település és a térség közösségi közlekedés szolgáltatásainak színvonalát.
A tervezett pályaudvar földszint 189,35 m2 + tetőtéri galéria 66,72 m2 beépített nettó összesen 256,07 m2alapterületű 2 szintes, szabadon álló ház, két esővédő tetőfelépítménnyel kiegészítve. Az ívesen nyújtott peronsziget körül helyezkednek el a buszállomások (4 db), jobbmeneti körforgalommal. A pályaudvar gyalogos megközelítését a tervezett járdák és gyalogátkelőhelyek biztosítják.
Az épület erős és gyengeáramú hálózatainak építésének keretében: Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, Volán utas tájékoztató rendszer, Vagyonvédelem, Betörésjelző rendszer, Videó megfigyelő rendszer kerül telepítésre.
A területen áthaladó meglévő ivóvízvezeték, szennyvízcsatornát, középnyomású gáz vezetékhálózatot, valamint a. PR-Telecom optikai hálózatát ki kell kiváltani.
A Kossuth Lajos úton, a Szerviz úton, a Virág úton, a Malom úton található meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat elbontásra kerül. A 0,4 kV–os csupasz szabadvezeték helyett 1 kV-os földkábel létesítése válik szükségessé. A hálózat szakaszának bontása miatti közvilágítási hálózat létesítése, gyalogátkelőhelyek megvilágítása jön létre.

Az épületben a modern berendezésű váróterem biztosítja a kultúrált várakozás feltételeit, ahol jegy- és bérletpénztár, európai színvonalú utastájékoztatási rendszer kerülnek kialakításra. A GPS alapú forgalomirányítási rendszer folyamatosan aktualizált menetrendi információkat biztosít az utasközönség számára.
A várakozási komfortot javító kereskedelmi szolgáltatásokra üzlethelyiségek kerülnek kialakításra az épületben.
A kiépítésre kerülő 7 db gyalog és kerékpáros, valamint 2 darab gyalogátkelőhely biztonságossá teszik a nagy forgalmú csomópontokat.
A projekt 286 m elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építését is magában foglalja, mellette zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül felszíni folyókával. Ez az új kerékpárút szakasz az autóbusz pályaudvart köti össze a már meglévő helyi kerékpárúttal. Biztonságosabbá válik a kerékpárral érkezők közlekedése, illetve megoldódik a kerékpárok kulturált, biztonságos tárolása a létesítendő kerékpártárolókkal.
A P+R (parkolj le és utazz tovább tömegközlekedéssel), B+R (érkezz kerékpárral és utazz tovább közösségi közlekedéssel) elgondolásához igazodva 13 db 2,40 méter széles 4,5 méter hosszú parkoló és 1 db 3,6 m széles és 4,5 méter hosszú mozgássérült parkoló és kerékpártárolók is létesülnek.
Helyi buszjárat megállója is helyet kap az új buszpályaudvaron, így a helyi közlekedés minősége is javul.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.
A projekt megvalósulásának tervezett napja 2014. december 30.

2015. március 1.
2015. januárjában befejeződött a műszaki átadás-átvételi eljárás.
A megvalósulási tervek elkészítését követően benyújtásra került a használatbavételi engedély kérelem, a forgalomba helyezési engedély kérelem, a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem az illetékes hatóságokhoz. Az engedélyeztetési eljárások folyamatban vannak. Jogerős engedélyek várható megszerzésének időpontja 2015. május. Ekkor kerülhet sor a buszpályaudvar átadására az utazóközönség számára.

2015. március végén kerül benyújtásra a projekt záró kifizetési kérelme és záró beszámolója.

Képek
01 02 10 11 03 04 05 06 12 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő