Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2011. március 11-én pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására irányuló pályázati felhívására, „Szennyvízcsatorna-hálózat építés Tiszaföldvár-Homok városrészen” címmel, a pályázat azonosító száma: KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0007. A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási szerződés megkötésére 2011 szeptember 22-én került sor. A megvalósítási munkák nettó összköltsége 750 000 000 Ft, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 84,928540 %-a, azaz 636 964 050 Ft. A projekt megvalósulásának várható ideje 2011.szeptember 28- 2014. április 1.

Beruházó adatai:
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Székhely: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postacím: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Önkormányzati törzsszám: 733041
Adószám: 18160013-2-41