Tiszaföldvár Városban a Szennyvízcsatona hálózat a város Földvár városrészében teljes mértékben kiépült. A szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű,gravitációs kialakítású, műszaki szükséglettől függő darabszámú szennyvíz átemelővel épült. A megvalósult I. ütem kialakítása műszakilag úgy történt, hogy a II. ütem létesítményeinek csatlakoztatása megoldtahó legyn. A szennyvízcsatorna hálózat II. üteme a Homok városrészén történő szennyvízcsatornázást jelenti. A szennyvíztisztító telep kapacitása – elnyert céltámogatás segítségével 2008-ban 1200 m3/d ( ami 1150 m3/d csatornán összegyűjtött és elvezetett, és 50 m3/d beszállított szippantott szennyvíz kezelését biztosítja ) értékre krült bővítésre, mely érték már a Homok városrész csatornázása esetén keletkező szennyvzímennyiségek figyelembevételével került meghatározásra. A telep jelenlegi kihsználtsága kb 60%-os.
Jelen projekt fejlesztendő tehát Homok városrészben a szennyvzíek összegyűjtése és elvezetése, a megkévő rendszerbe illeszkedő szennyvízcsatorna hálózat bővítésével. A fejlsztési terület azonban nem azonos teljes mértékben a még csatornázatlan területekkel.

Az Önkormányzat a beruházás gondos előkészítésének érdekében előzetesen felmérte a fejlesztés lehetőségeit, a realitásokat és várható rákötéseket. A település Homok városrészén jelenleg kettő megoldást alkalmaznak a lakosok a keletkező lakossági szennyvíz kezelésére. 1. Egyedi. Helyi szennyvíztisztítás és elhelyezés házi szikkasztó medencével, a szennyvíz talajba történő elszivárgásával. 2. Szennyvízelvezetés zárt házi szennyvíztároló medencébe, szippantást és tengelyen történő szállítást követően, a városi szennyvíztelepen történő elhelyezéssel, ahol az ottani szennyvízekkel közösen kerülnek kezelésre. A meglévő rendszerről semmilyen felmérés nem készült, így az egyedi műtárgyak típusáról, azok működési hatékonyságáról információk nem állnak rendelkezésre.

A projekt célcsoportja a fejlesztési területen lévő ingatlanok tulajdonosai. A közvetetten érintettek csoportjába tartoznak a nem helybeli, de a homoki városrészen ingatlannal rendelkező emberek is.

A projekt célja
Lakossági ellátási cálok: Meglévő szikkasztásos- szppantáso szennyvízkezelés kiváltása, hosszútávon a szippantott szennyvízszállításnál költség.kímálőbb megoldás alkalmazása, a szikkasztók használatábó adódó beszivárgó talajszennyvíz megszüntetése.
Ökológiai/környezetvédelmi célok: A települési talajterhelés, a talajvíz további szennyezésének megszüntetése, befogadó Ártézi- főcsatorna ökológiai jó állapotának megörzése.