Egészségügyi projekt

NFÜ oldal

 

[ Képek (letölthető)]

Projekt neve: Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondy V. út 30. szám alatt

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. januárjában pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú pályázati konstrukcióra. A pályázat célja az volt, hogy egy épületbe kerülhessen az 1. számú gyermekorvosi és az 1. számú felnőtt háziorvosi rendelő a Szondy V. út 30. szám alatt. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, így 2010. decemberébenben aláírásra került a Támogatási Szerződés. A beruházás teljes költsége 42.156.000 Ft, ebből az uniós pályázaton nyert támogatás mértéke 95%. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, melynek nyertese a PARABOLA 2000 Kft. lett. A kivitelezővel 2011. március 11-én került aláírásra a szerződés. Ezt követően megkezdődött a beruházás tényleges megvalósítása. Az építési beruházás készültségi foka a nyár folyamán meghaladta az 50%-ot. Az építési munkák várhatóan 2011. október végére fognak befejeződni, továbbá az európai uniós támogatás teljes lehívása várhatóan 2011. évben meg fog valósulni.

Kedvezményezett: Tiszaföldvár Város Önkormányzata; 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Észak-alföldi Területi Iroda, Debrecen; 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.

 

2011. november 21.

 

Az építési beruházás a Szondy V. út 30. szám alatt 2011. október 21-én befejeződött. Ezt követően megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás.

Az utómunkálatok és takarítás után, november 3-án átadásra kerültek az új rendelők az orvosoknak. Dr. Dékány György házi gyermekorvos (1. sz. gyermekorvosi körzet) és Dr. Nemes Katalin háziorvos (1. sz. felnőtt háziorvosi körzet) november 7-től  már az új rendelőkben fogadják a betegeket.

A fejlesztés során 2 db rendelő, 2 db váróterem, 1 db elkülönítő a gyermekorvosi rendelőhöz, mindkét rendelőhöz külön női- és férfi mosdó, illetve a szükséges kiszolgáló helyiségek létesültek. A melléképület is felújításra került, ahol babakocsi tároló, illetve a rendelőkhöz tartozó raktárhelységek kerültek kialakításra. A beruházással érintett ingatlan összterülete: 332,06 m2 ebből:

– Háziorvosi rendelő: 114,06 m2

– Gyermek háziorvosi rendelő: 146,51 m2

(A fenti négyzetméter adatok tartalmazzák az 55,62 m2 területű melléképület felújítását is.)

– 6 db normál parkoló kialakítása: 75 m2

Megvalósult az épület teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a hatályos jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelve. Kialakításra kerültek a vezető sávok, és nagyméretű feliratok, piktogramok braille-írással is kihelyezésre kerültek, mely a vakokat és gyengénlátókat segítik a tájékozódásban. A nagyothalló és siket betegeket a rendelőbe beépített induktív hurkos erősítő készülék segíti az orvosokkal való kommunikálásban.

A pályázat keretében eszközbeszerzés is megvalósult. A rendelőkbe új asztali számítógép és fénymásolóval kombinált nyomtató került, a várótermekbe televízió készülék és új várópadok, illetve a gyermek háziorvosi rendelő esetében új pólyázóasztalok kerültek.

 

November 18-án ünnepélyes zárórendezvény keretében lezárta az önkormányzat a projektet. A rendezvény a Polgármesteri Hivatal tanácstermében került megrendezésre, részt vettek rajta a kivitelező cég képviselője, Tiszaföldvár Város polgármestere, önkormányzati képviselők, a helyi sajtó munkatársa.

 

Az önkormányzat 2011. december 21-én eljuttatta a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést a Közreműködő Szervezetnek, illetve a záró kifizetési kérelmet a támogatás utolsó részletének lehívására.

Ezzel lezárult a projekt fizikai megvalósítási időszaka, és elkezdődik a projekt fenntartási és monitoring időszak, mely 5 évre terjed ki.

 

Projekt végköltsége:

Összes elszámolható költség:         41 181 659 Ft

Támogatás intenzitása:                                  95%

Támogatás:                                       39 122 577 Ft

Önerő:                                                  2 059 082 Ft

 

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.