A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei (HACS)


2022. január 15.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A DROG ÉS ALKOHOL BEFOLYÁSOLTSÁG OKOZTA DISZKÓBALESETEK SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393)

A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-114-3 számú helyi felhívásra benyújtott, „A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei” című projektet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393 azonosító számú, „A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 1.750.000,- Forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt célja egy újszerű, figyelemfelhívó, szemléletformáló prevenciós módszer bemutatása volt, mely hatékonyan felhívja a 14-18 év közötti korosztály figyelmét tetteik következményeire. A projekt megvalósításával Tiszaföldvár Város Önkormányzata a fiatalok tudásának fejlesztését, szemléletformálását tűzte ki célul, melynek eredményeként felelősségvállaló és felelősségtudattal rendelkező felnőtt válhat belőlük.

Kedvezményezett 2021. nyarán filmfelvételt készített a rendőrség, a mentőszolgálat, valamint a tűzoltóság bevonásával, amely egy közúti diszkóbaleset eseményeit jeleníti meg. 2021. szeptemberében a helyi középiskola diákjai előtt a hatóságok közreműködésével bemutatásra került élőben egy megrendezett közúti diszkóbaleset. A szemléletformáló program céljainak elérését felmérendő a szakmai megvalósítást végző iskolavédőnők a diákokkal kérdőíveket töltettek ki, melyek összegzésével hatástanulmányt készítettek.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. január 15.


Projekt neve: A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei (HACS)

Azonosító szám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393

2021. június 15.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A DROG ÉS ALKOHOL BEFOLYÁSOLTSÁG OKOZTA DISZKÓBALESETEK SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393)

A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-114-3 számú helyi felhívásra benyújtott, “A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei” című projektet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393 azonosító számú, “A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 1.750.000,- Forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt célja egy újszerű, figyelemfelhívó, szemléletformáló prevenciós módszer bemutatása, mely hatékonyan felhívja a 14-18 év közötti korosztály figyelmét tetteik következményeire. A projekt megvalósításával Tiszaföldvár Város Önkormányzata a fiatalok tudásának fejlesztését, szemléletformálását tűzte ki célul, melynek eredményeként felelősségvállaló és felelősségtudattal rendelkező felnőtt válhat belőlük.

A támogatási szerződés aláírását, az árajánlatok beszerzését követően sor került a projekt keretén belül megvalósítandó eseményt megelőző kérdőívek kitöltetésére is a helyi középiskola diákjaival.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. január 15.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.