A Tiszazug északi kapuja

Projekt neve: A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA – TISZAFÖLDVÁR VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Azonosító szám: TOP-7.1.1-16-2017-00114

Hírek
2019. április 26.

A „Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és infrastruktúra fejlesztése – Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár felújítása és eszközbeszerzése” című felhívásra a Városi Művelődési Ház helyi támogatási kérelemét határidőre, 2019. február 28-án benyújtotta.
A munkaszervezet megkezdte a támogatási kérelem jogosultsági értékelését, a helyi felhívásban szereplő, HACS által ellenőrizendő jogosultsági feltételek teljesülésének vizsgálatát. A hiánypótlás kiküldését, majd a hiánypótlás határidőre, 2019. március 29-ára beérkezését követően a munkaszervezet és a külső szakértő megkezdte a támogatási kérelem tartalmi értékelését.
A Helyi Bíráló Bizottság 3/2019 (IV.25.) számú határozatával döntött Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár felújítása és eszközbeszerzése” című projekt támogatásáról.

Hírek
2019. február 26.

A Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
– „Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-2 azonosító számú,
-„Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-3 azonosító számú, valamint a
-„Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-4 azonosító számú pályázatok helyi felhívás tervezeteit az Irányító Hatóság részére megküldésre kerültek.
Az Iránytó Hatóság 2019. február 20. megküldte minőségbiztosítását. Ezt követően a felhívások 2019. február 25-én megjelentek a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport honlapján (http://www.tiszafoldvarclld.hu).
A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 1. naptól 2019. június 30. napig van lehetőség.

Hírek
2018. december 10.

Az Irányító Hatóság által jóváhagyásra került a módosított HKFS.
A „Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és infrastruktúra fejlesztése” című, TOP-7.1.1-16-H-114-1 számú pályázat helyi felhívás tervezet (Kulcsprojekt), megküldésre került az Irányító Hatóság részére, melyet az Irányító hatóság 2018. november 23-án hagyott jóvá.
A pályázati felhívás 2018. november 27-én megjelentetésre került a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport honlapján (http://www.tiszafoldvarclld.hu), valamint elérhető a Facebook Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport oldalán (https://www.facebook.com/tiszafoldvarclld/).
A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. naptól 2019. február 28. napig van lehetőség.

Hírek
2018. szeptember 30.

TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA- TISZAFÖLDVÁR VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÍMŰ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL (TOP-7.1.1-16-2017-00114)

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA- Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája” című TOP-7.1.1-16-2017-00114 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 35.101.409 forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a helyi társadalom megújítása, a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés állnak. A célok elérését a helyi közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközök beszerzésével, a közösségi programokon való egyenlő esélyű részvétel javításával, a helyi értékek és hagyományok megóvásán alapuló közösségi és kulturális programok megvalósításával látják a helyi közösség tagjai.

Céljok elérését 6 művelettel (ebből 2 ERFA – és 4 ESZA típusú) szeretnénk támogatni. Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató kiírások teljes keretösszege 131.573.591 forint, a stratégia megvalósítását biztosító, arra ráépülő kulcsprojekt megvalósítására 85 millió Ft került elkülönítésre. A kulcsprojekt a Városi Művelődési Ház rekonstrukciója és eszközbeszerzése, amelyben a megújuló közösségi terek lehetőséget adnak a civil csoportok, ifjúsági közösségek, különböző közösségek megerősítésére, a helyi társadalmi kohézió és identitás fejlesztésére. A funkciónak megfelelő közösségi terek hozzájárulnak a különböző csoportok esélyegyenlőségéhez, a sérülékeny csoportok helyzetének javulásához.

A program keretében kiírásra kerülő pályázati felhívásokon keresztül kb. 50 db projekt támogatását kívánjuk megvalósítani. A felhívásokkal a helyi civil és egyházi szervezetek közösségi tereinek és eszközparkjának megújítását és a jelen dokumentumban szereplő célkitűzéseket segítő programok megvalósítását, valamint ezen szervezetek tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását szeretnénk segíteni. Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetűek, kisebbségi csoportok és fiatalok bevonására, társadalmi részvételük erősítésére.

A támogatási szerződés aláírását, a HKFS módosítását, valamint a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött a felhívás tervezetek összeállítása.

A projekt tervezett befejezése 2021. december 31.

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő