Vesszőfonás

A VESSZŐFONÁS

Tiszaföldvári Települési Értéktár

Felterjesztő:
Soós Antalné Molnár Erzsébet

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: Kulturális örökség

A szakterületi besorolás indokolása: ez a reneszánszát élő népi mesterség nemzeti hagyományaink, kulturális identitásunk része.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tiszaföldvár

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása

Fák, bokrok fiatal ágainak sövénnyé vagy használati tárgyakká történő földolgozása. Anyaga fűz-, nyír- vagy mogyoróvessző. A vesszőfonás technikáját a magyarság valószínűleg jóval a honfoglalás előtt ismerte. A durvább munkájú, hámozatlan vesszőt használó kaskötést a folyók, vizes területek és erdők közelében élő falusi lakosság házi munkaként végzi. A hámozott vesszővel dolgozó, finomabb kivitelre törekvő kosárfonás háziipari és kisipari ágazat. Gyakran a vakok kenyéradó foglalkozása. Sövénykerítés, sövényfal, pásztorcserény, kaputábla, lésza, szekéroldal, szekérkas, szögletes gabonáskas, kukoricás kas stb. készül kaskötéssel. Nagyobb szakértelmet kíván a kerekded alakú kéménykürtő, tyúkborító, szárítókas, fáskas, halkas, tapogató, méhkas, szakajtókosár stb. megfonása. Vékonyabb, hámozott, gyakran hasított vesszőből készítik a különféle alakú, nagyságú és rendeltetésű kézi kosarakat, valamint a fonott bútort. A kerek tárgyaknak előbb a fenekét kötik meg, ebbe tűzdelik a bordákat, a formát és a szerkezetet biztosító vastagabb vesszőket és a felső perem felé haladva végzik el a fonást. A vesszőfonáshoz a munka rögzítését szolgáló egyszerű állvány szükséges. A szekérkas készítésénél pl. alacsony lócaformájú lyukasfát, a kosárkötéshez kétlábú kutyafát használnak. A vesszőfonás általánosan használt szerszámai a különböző nagyságú kések, a kb. 40 cm hosszú, elkeskenyedő kaskötővas és a feleakkora hegyesebb szurkáló, amelyekkel a vesszők bujtatását végzik.

A műanyagok megjelenéséig a használati tárgyak nagy részét ebből a könnyen elérhető anyagból készítették s a régen sokfelé található fűzfavessző készen adta magát rengeteg eszköz, használati tárgy elkészítéséhez. Ráadásul igen szilárdak és könnyűek voltak a belőlük készült tárgyak.

A népi kosárfonók tavasztól őszig a földeken dolgoztak; a fonott termékeket télen készítették, amikor a mezőgazdasági munkák szüneteltek. A mesterség fortélyait a falujukban élő idősebb kosárfonóktól sajátították el. Gyakori volt a családi hagyományozódás, az apától, idősebb testvértől való tanulás. Elsősorban családjuk igényeit elégítették ki, de a vesszőből készült különféle használati tárgyakkal ellátták az egész falut, gyakran a környékét is. A vesszőfonás technikája több ezer éves, amit a sövény- vagy paticsfalú házak ásatásokon feltárt maradványai tanúsítanak. A fal vázát földbe szúrt karók közé font vesszőfonadék alkotta, melyet mind a két oldalán agyagos sárral vastagon betapasztottak. A hántolatlan, hajas vagy zöld vesszővel dolgozó specialistákat és háziiparosokat széles körben kaskötőnek nevezték, míg a hántolt vesszőből nomabb kivitelű munkákat készítő háziiparosnak és kisiparosnak kosárfonó volt a megnevezése. Épületek, használati eszközök is készültek vesszőfonadékból, mint például sövényház, de a parasztspecialisták különféle rendeltetésű melléképületeket is készítettek ily módon: terménytárolókat (gabonáskas vagy szántalpas kas, kukoricáskas stb.), tyúkólat, kaput. Külön típust alkotnak a csúcsos karórendszerre font készítmények. Így készültek a varsák, csíkkasok, haltartók, méhkasok, galambkosarak, borszűrők. Hántolt vesszőből készítet tek karkosarat, ruháskast, virágtartót, fonott kerti bútort és utazókosarat, a vessző felhasználásának lehetőségei végtelenek. A legalkalmasabb nyersanyag a fűzfavessző volt. A kosárfonók ezen kívül aranyvesszőt, rekettyét vagy vörös füzet használtak, kényszerűségből a gyűrűsfa vagy a jegenye arra alkalmas vesszeit is megfonták. Aranyvesszőt azelőtt a házak tájékán, az uradalmakon is termesztettek, nemesítettek. A vesszőnek vékonynak, egyenesnek és hosszúnak kellett lennie, s nagyon fontos volt a rugalmassága: hogy jól hajlítható legyen, ne törjön el könnyen.

A lelőhely

A kosárfonó több olyan helyet ismert, ahol a megfelelő alapanyag megtermett. Helyes vágással nem ártott a természetnek, a következő éven a levágott helyén bőségesen megtermett az új vessző. Egymaga járt gyűjteni. A vágás eszköze valamikor egy éles kés, görbe kés, szőlőmetsző kés, bicska volt. A levágott vesszőt kévékbe kötözte. Madzagot, drótot használt hozzá, régebben azonban a kévét egy hosszabb vessző segítségével, szorító kötést alkalmazva gúzsba kötötte. Két-három kévét a hátán, nagyobb mennyiséget szekéren szállított haza.

Tárolás

A kévéket vízszintesen egymás fölé helyezve a szabad ég vagy fedett szín alatt, veremben elföldelve tárolta, védve a kiszáradástól. A népi kosárfonók általában pucolatlan vesszővel dolgoztak, vagyis a vesszőt héjastul fonták meg. A parasztkosarakhoz való pucolatlan vesszőt általában lombhullás után, október végén, november elején szedték. Így helyes tárolással egészen tavaszig megtartotta rugalmasságát. A tapasztalt kosárfonó tudta, hogy a szedéshez csak azután foghat hozzá, ha a vessző már sárgulni-barnulni kezdett, legalábbis száradásnak indult. A zöld, nyálkás héj helyett vastagabb, fás héjat, kérget kapott.

Fehér és főzött vesszővel nem minden kosárfonó dolgozott. A fehér vesszőnek való zöld vesszőt augusztus végén éretlenül vágták, ennek a héja könnyen lejött (pucolt vessző). A zöld héj eltávolítása után a vessző fehér színű maradt. A főzötthöz való alapanyagot lombhullás után gyűjtötték. A héjat főzéssel távolították el róla. Az ilyen vessző enyhe barnás, ún. homokszínt kapott.

A kosárfonás mai mestere Tiszaföldváron Bárándi János, aki többgenerációs kosárfonó.

“A kosarak alapanyagául szolgáló különféle fűzfafélék a folyók mentén, mellékágaiknál, a csatornák partján bőségesen megtermettek. Ezért a Tisza mellett élő népek emberemlékezet óta ismerik és használják ezt a technikát, össszefonódik kultúrájukkal. Tiszaföldváron a XIX-XX. századig igen népszerű volt és sokan is foglalkoztak vele. Azonban a technika fejlődésével a szakma kezdett egyre inkább visszaesni. Nekem a dédnagyapám id. Bárándi Gábor volt az, aki a családból elkezdett a fonással foglalkozni, majd korai halála miatt fia, Bárándi Gábor folytatta a mesterséget. Ő nagyapám testvére volt. Nagyapám is foglalkozott fonással ugyan, de inkább csak elődolgozott Gabi bácsi keze alá: csavarta a székek lábait, felszögelte a vesszőt a székekre és kosarakat, ha kellett. Akkoriban még csak gazdasági kasokat, oldalkasokat, és krumplis kosarakat, valamint gyerek székeket csináltak többnyire. Apukám is Gabi bácsitól tanulta meg a mesterség alapjait, de neki már tovább kellett fejlődni a mai kor igényeihez, és egyre többféle terméket kellett készíteni. Ilyenek a különböző féle bevásárló kosarak, a virágtartók, üvegek, dísztárgyak és a különböző bútorok, kerti kiülők. Iparosként is apukám kezdett el komolyabban foglalkozni a fonással, és lassanként kialakította a szükséges kiszolgáló létesítményeket is, mint a vesszőfőző üst, illetve a hántológép. Ezek a mai napig használatban vannak. Az egykoron szebb napokat megélt szakma manapság újra kezdi virágkorát élni, és egyre többen igénylik is a fonott termékeket. Mégis úgy gondolom hogy ezen szakma Tiszaföldváron és környékén az elmúlt 40 évben teljesedett ki, amely apukámnak Bárándi Jánosnak köszönhető. 1964. november 29-én Tiszaföldváron látta meg a napvilágot. Gyermekkorát és fiatal korát is Tiszaföldváron töltötte, csupán két év katonai szolgálat idejére hagyta el a várost. 16 éves korától foglalkozott kosárfonással, 20 éves korától pedig egyéni vállalkozóként folytatta a tevékenységét élete végéig. Számtalan kosár, szobabútor, kerti bútor és egyéb használati tárgy készült el a kezei alatt. Emléke tovább él szerettei és ismerősei körében és mindazon fonott termékekben, amelyeket készített az elmúlt 40 év során. Most pedig én vettem át a stafétát, és viszem tovább a családi hagyományt.”

“Maga a folyamat a vesszőszedéssel kezdődik, amely a levélhullás után esedékes. Ez többnyire november vagy decemberi időszak. Ez a munkafolyamat a legnehezebb és egyben a legveszélyesebb is. Fokozott figyelmet igényel és mindamellett komoly fizikai munka is. (Személy szerint én ezt az időszakot szeretem a legjobban). Sokan nem is gondolják, hogy azok a fonott bútorok és mindennapi használati tárgyak, amelyek megkönnyítik és kényelmesebbé teszik a mindennapokat, mennyi munkafolyamaton mennek keresztül, mire végül elnyerik a végső formát. A feldolgozás következő állomása a méret szerinti osztályozás. Nem nehéz folyamat, de időigényes és szükség van rá, mert a későbbiekben nagyban megkönnyíti a hántolást. Ezt követi a főzés, amelyet egy nagy üstben végzünk kb 8-10 órán keresztül, attól függően, mennyire jön le könnyen a haja a vesszőnek. majd a hántolás következik, ami géppel, illetve kézzel történik, majd a szárítás. Ha kiszáradt, az már a kész anyag, amivel egy újraáztatás után el lehet kezdeni a munkát.”

Gazdag tárgyalkotó népművészeti, kézműves hagyományunk mély, ezeréves gyökerekre nyúlik vissza. Nemzeti, kulturális identitásunk része, nemzeti önkifejeződésünk eszköze, jellegénél fogva egyedi, rendkívüli értéket hordoz magában. A népi kézművesek hagyományőrző jellegük által kardinálisan kiemelendő nemzeti értékrendet hordoznak, hozzájárulhatnak a közösségek megerősítéséhez, valamint egy-egy kistérség minőségi vendéglátásának, idegenforgalmi vonzerejének a növeléséhez. Ezek a szakmák munkahelyeket biztosíthatnak, megakadályozhatják a munkaerő elvándorlását.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:

  • Ortutay Gyula: Magyar Néprajzi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.);
  • Sajóvölgyi G. Péter: A dorogmai vesszőmunka ipar (Ethn., 1895);
  • Végh József: A kaskötés Békésben (Népr. Ért., 1939);
  • Csalog Zsolt: A magyar népi fonástechnikák típusai (Ethn., 1962);
  • Csalog Zsolt: A kosárfonás ún. spiráltechnikája a magyar nyelvterületen (Népr. Ért., 1963);
  • Dr. habil Gerencsér Kinga: Fűzfavesszőből készült remekek, In: Magyar Asztalos, 2017)

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

Kosarak
 
Pálinkás üvegek
 
Oldalkasok
 
Bútorok
 
Vesszőgyűjtés
 
Vesszővágó kés
 
Válogatás
 
Tárolás
 
Főzés
 
Hántolás
 
Szárítás
 
Munkában
 
A hagyomány öröklődik

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.