A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése

 

Projekt neve: A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése “Kalandok a kertek alatt”
Azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002


2024. június 19.

Hírek

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése “Kalandok a kertek alatt” projekt vonatkozásában 2024. június 19-én átadásra került a munkaterület a kivitelező cég részére.


2024. június 18.

Hírek

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002 azonosító számú A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése “Kalandok a kertek alatt” tárgyú projekt vonatkozásában 2024. június 18-án aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés.

Nyertes ajánlattevő a NÉPSZER Kft.


2024. február 6.

Sajtóközlemény

A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE „ KALANDOK A KERTEK ALATT” CÍMŰ TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KEZDÉSÉRŐL

2024/FEBRUÁR/06

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1” című pályázati felhívásra benyújtott A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése „Kalandok a kertek alatt” című TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002 azonosító számú pályázatát a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 154,98 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése, meglévő szolgáltatásainak bővítése, a helyi jelentőségű turisztikai vonzerő hosszú távú fenntartható fejlesztése.

A Múzeum folyamatos célkitűzése, hogy az egybegyűjtött, nem csak a térségre jellemző kulturális örökséget a látogatók számára élvezetes tárlatvezetéssel, interaktív eszközökkel mutassa be, szakítva a hagyományos „múzeumi látogatás” szellemével.

A fejlesztés során megvalósuló élményelemek és innovatív megoldások, illetve a meghatározott tematikára épülő „élményút”, egy olyan egységes turisztikai fejlesztést eredményez, amely a fenntarthatóság és környezettudatosság figyelembevétele mellett, a térség kulturális értékeinek széleskörű bemutatását szolgálja.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 253 hrsz-ú, 254 hrsz-ú, 257 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú állami tulajdonú terület.

A projekt keretein belül kiépítésre, kialakításra, beszerzésre kerül:

  • Kültéri színpad, nyitott nézőtér kiépítése rendezvények lebonyolítására,
  • Kültéri hangszerek telepítése,
  • Magyarországon előforduló különböző kőzettömb/kőzet kiállítása „kőpark” létrehozása,
  • A projekt bemutathatóságát, interpretációját szolgáló tárgyi és immateriális eszközök, játszótéri, interaktív kültéri játékok beszerzése, tanulást elősegítő eszközök, wi-fi pontok kiépítése.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött a kiviteli tervdokumentációk készítése.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2024. tavasz a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2025. január 15.

A projektről bővebb információt a tiszafoldvar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Lendvai Orsolya, sajtóreferens

Elérhetőség:
Telefonszám: 06-56/570-051,
E-mail cím: muszak@tiszafoldvar.hu

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.