Szabadkéményes ház

TISZAFÖLDVÁRI SZABADKÉMÉNYES HÁZ

Tiszaföldvári Települési Értéktár

Felterjesztő:
Soós Antalné Molnár Erzsébet

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet
A szakterületi besorolás indokolása: ma is látogatható műemlék és védett épület
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tiszaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.

A település és a Tiszazug utolsó, máig fennmaradt szabadkéményes, nádtetős lakóháza.
Épült 1860-70 körül, korábbi ház helyén. Jelenlegi formájára átépítették 1890 körül.

A szabadkéményes konyha a 18. századtól terjedt el. A konyhából fűtötték a szobákban álló sütőkemencéket, és szabad tűzön főztek a tüzelőpadkán.
A füstöt a konyha felett épült egyetlen, nagy méretű, boltozatos, nagy méretű kémény gyűjtötte össze. E ház szabadkéménye eredetileg téglából és vályogból épült. A hátsó kis szoba kemencéjét már korábban megszüntették, és a konyhai tüzelőpadkára falazott vízmelegítő takaréktűzhely épült.
A tetőszerkezet különlegessége a tetőgerinc 13,5 m hosszúságú fenyő gerendája, melyet az 1890 körül történt átépítés idején a Kárpátokból a Tiszán úsztattak le ide.
A ház a Gulyás családé volt. Az 1990-es évek közepéig lakták, utána pusztulásnak indult.
A ház 2007 óta önkormányzati rendelettel védett. Helyreállítására 2018-ban került sor.

A 2018. évi helyreállítást anyagilag támogatták:

  • Lechner Lajos Tudásközpont – Népi Építészeti Program
  • Kun Mária és Rácz Miklós (Budapest)
  • Falufejlesztési Társaság „Nagyapám Háza” Programja
  • Tiszaföldvár Város Önkormányzata
  • valamint több tiszaföldvári magánszemély és vállalkozás

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház

Állatvédelem

Tiszaföldvár területén a kóbor ebek befogását a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány végzi.
Székhely: Szolnok, Hant út 1. Tel.: 06 20 26-200-26 www.csillagszem.hu A lakosság a bejelentéseket megteheti közvetlenül az alapítványhoz, illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban a Közterület-felügyelők felé.

Rendőrségi felhívás

Kérjük azon személyek jelentkezését, akiknek tudomása van olyan személyről, aki úgynevezett "uzsorakamatra" kölcsönt vett fel magánszemélytől. Továbbá kérjük azon személyek jelentkezését is, akik magánszemélytől kölcsönt kértek olyan feltétellel, melyet élethelyzetükből adódóan nem képesek fizetni, illetve a kölcsönt adó személy által meghatározott tartozás összege megítélésük szerint aránytalanul magas a felvett kölcsön összegéhez képest. A bejelentéseket a Tiszaföldvári Rendőrőrsön lehet megtenni személyesen, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra, pénteken 7.30 óra és 13.00 óra közötti időben.