Tájékoztatás helyi védelem alá helyezési eljárásról

2021.05.03.

Tájékoztatás helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról

Tiszaföldvár Város Polgármestere Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében meghozott 129/2021. (IV. 29.) határozata alapján a Tiszaföldvár Darvas út 40. (1017 hrsz.) szám alatti lakóépület és gazdasági épület helyi védelem alá helyezési eljárása elindult.

A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme. A védelem alá helyezést bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

A védelemre javasolt érték rövid ismertetése:

Az egykori parasztház Tiszaföldvár belterületének nyugati szélén a Darvas út 40. szám alatt található. A lakóház nyeregtetős, vályogból épült, utcai homlokzatán idomtégla díszítéssel. A ház a településen még ma is álló 19. század végi, 20. század eleji idomtégla díszítésű épületek egyike. Ez az épülettípus a város iparának is fontos emléke, a téglák használata ugyanis a téglagyár létrejötte után vált elterjedtebbé, kedveltté, az 1880-as évektől. Az idomtégla díszítésű épületek közül ma Tiszaföldváron egy sem védett, és közülük több lakóház jelenleg lakatlan és pusztulás fenyegeti. Az ingatlanon található gazdasági épület a házzal egykorú, jellegzetessége a díszített deszka oromzat.

Hegedűs István polgármester

Értékvizsgálati dokumentáció Tiszaföldvár, Darvas út 40. Lakóház és melléképületek
Tájékoztató
129/2021. (IV. 29.) határozat

E-Ügyintézés

Ellenőrzött bejelentés

Hivatkozva a veszélyhelyzet megszűné-
sével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020 évi LVIII. törvény 398.§-407.§-aira,
az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos kérelmek benyújtására Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője által biztosított email cím a következő: ellenorzott.bejelentes@tiszafoldvar.hu

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport

Földvári Hírlap – Online

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Pk.


Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Facebook)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át. Adószámunk: 18832378-1-16
Köszönjük közvetlen pénzbeli támogatását, melyről adóalap csökkentéshez adóügyi igazolást állítunk ki.
Számlaszámunk: 11745176-20006280

Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház (Facebook)

Pályázatfigyelő